STÁHNĚTE SI APLIKACI A ZÍSKEJTE 15% SLEVU KÓD: APPONLY
12

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ


 

Tyto Zásady ochrany osobních údajů upravují způsob, jakým Floryday sbírá, používá, vlastní a zveřejňuje informace shromážděné od uživatelů (každého „Uživatele“) webových stránek Floryday.com (dále jen „stránky“). Tyto Zásady ochrany osobních údajů se vztahují na stránky a veškeré produkty a služby nabízené prostřednictvím Floryday.

Osobní identifikační údaje

Jsme oprávněni shromažďovat osobní identifikační údaje od Uživatelů mnoha různými způsoby, zahrnující, kromě jiného, když Uživatelé navštíví naše Stránky, zaregistrují se na Stránkách, zadají objednávku, reagují na průzkum, vyplní formulář, a v souvislosti s dalšími aktivitami, službami, funkcemi nebo zdroji, které jsme zpřístupnili na našich Stránkách. Uživatelé mohou být požádáni například o jméno, emailovou adresu, kontaktní adresu nebo informace ohledně kreditní karty. Uživatelé však mohou naše Stránky navštívit anonymně. Shromažďujeme osobní identifikační údaje Uživatelů pouze v případě, že nám tyto informace dobrovolně předají. Uživatelé mohou odmítnout poskytnutí osobních identifikačních údajů, kromě případu, kdy by došlo k blokaci některých činností souvisejících s provozem Stránek.

Neosobní identifikační údaje

Jsme oprávněni shromažďovat neosobní identifikační údaje o Uživatelích vždy, kdykoli používají naše Stránky. Neosobní identifikační údaje mohou obsahovat název prohlížeče, typ počítače a technické informace o způsobu Uživatelova připojení na naše Stránky, jako je například operační systém a poskytovatel internetových služeb, a další podobné informace.

Cookies

Naše stránky jsou oprávněny používat „cookies“ ke zlepšení Uživatelské zkušenosti. Webový prohlížeč Uživatele umístí „cookies“ na svůj pevný disk pro účely vedení záznamů, a někdy i pro sledování informací o těchto záznamech. Uživatel si může nastavit svůj webový prohlížeč tak, aby Cookies odmítnul, nebo ho upozornil, že byly cookies odeslány. Pokud tak Uživatel učiní, bere na vědomí, že to může ovlivnit některé části webu, které tak nemusí správně fungovat.

Jak nakládáme se shromážděnými údaji

Floryday shromažďuje a používá osobní údaje Uživatelů pro následující účely:

 • (1) Přizpůsobení Uživatelského prostředí
  Shromažďujeme informace o Uživatelích, abychom pochopili, jak naši Uživatelé jako skupina využívají služeb a zdrojů poskytovaných na našich Stránkách.
 • (2) Zlepšování našich Stránek

  Neustále se snažíme zlepšovat nabídku na našich Stránkách na základě informací a zpětné vazby, kterou od vás dostaneme.

 • (3) Vylepšení zákaznického servisu
  Vaše osobní údaje nám pomáhají účinněji reagovat na vaše požadavky v rámci Zákaznických služeb a podpory.
 • (4) Zpracování transakcí
  Můžeme použít informace, které o sobě Uživatelé poskytnou, pouze při zadávání příkazu ke službě, který byl skutečně zadán. Tyto informace nesdílíme s třetími stranami s výjimkou rozsahu nezbytného pro zajištění služby.
 • (5) Pro správu obsahu, propagaci, průzkum nebo jinou funkci
  Údaje používáme pouze pro zaslání informací a témat, se kterými Uživatelé souhlasili, a o kterých si myslíme, že by je mohly zajímat.
 • (6) Pro zasílání pravidelných emailů
  Emailová adresa Uživatele poskytnutá pro zpracování objednávek bude použita pouze pro účel zasílání informací a aktualizací týkajících se Uživatelovy objednávky. Může být také použita v případě jeho dotazů, a/nebo dalších požadavků nebo dotazů. Pokud se Uživatel rozhodne přihlásit se k odběru novinek, bude dostávat emaily, které mohou zahrnovat zprávy společnosti, aktualizace, informace týkající se výrobku nebo služby, atd. Pokud by se jakýkoli Uživatel chtěl odhlásit z odběru novinek, v dolní části každého emailu nalezne Uživatel podrobný návod, jak se odhlásit, případně nás může kontaktovat prostřednictvím našich Stránek.

Jak jsou vaše informace chráněny

Přijali jsme nejvhodnější způsob pro sběr dat, skladování a zpracování postupů, a bezpečnostní opatření na ochranu před neoprávněným přístupem, změnou, zveřejněním nebo zničením vašich osobních údajů, Uživatelského jména, hesla, informací ohledně transakcí a dat uložených na našich Stránkách.

Výměna citlivých osobních dat a údajů mezi Stránkami a jejich Uživateli se děje přes SSL, zabezpečený komunikační kanál, a je šifrována a chráněna pomocí digitálních podpisů.

Sdílení vašich osobních údajů

Neprodáváme, neobchodujeme ani nepronajímáme osobní údaje Uživatelů třetím stranám. Jsme oprávněni sdílet obecné demografické údaje, které nejsou spojeny s žádnými osobními identifikačními údaji návštěvníků a Uživatelů, s našimi obchodními partnery, důvěryhodnými společníky a inzerenty pro výše uvedené účely. Můžeme využít poskytovatele služeb z třetí strany, aby nám pomohli provozovat naši činnost a Stránky, nebo spravovat činnost naším jménem, jako je například rozesílání newsletteru nebo průzkumů. Vaše osobní údaje můžeme sdílet s těmito třetími stranami pro tyto omezené účely za předpokladu, že jste nám dali svolení.

Webové stránky třetích stran

Uživatelé mohou na našich Stránkách nalézt reklamu nebo jiný obsah, který odkazuje na stránky a služby našich partnerů, dodavatelů, inzerentů, sponzorů, udělovatelů licencí a jiných třetích stran. Nezodpovídáme za obsah nebo odkazy, které se objevují na těchto stránkách, a nejsme zároveň odpovědní za obsah který nabízejí webové odkazy na našich Stránkách nebo kam odkazují z našich Stránek. Navíc, tyto stránky nebo služby, včetně jejich obsahu a odkazů, se neustále mohou měnit. Tyto stránky a služby mohou mít své vlastní Zásady ochrany osobních údajů a Zásady zákaznického servisu. Prohlížení a interakce na jiných webových stránkách, včetně webových stránek, které mají vazbu na naše stránky, jsou předmětem jejich vlastních podmínek a zásad.

O společnosti Apple Pay

Tyto zásady ochrany osobních údajů vysvětlují, jak se používají osobní údaje v platebních službách společnosti Apple (Apple platí). Kromě toho byste si měli přečíst smluvní podmínky společnosti Apple Pay. Vaše obchodní aktivity prostřednictvím společnosti Floryday nesouvisejí s společností Apple Inc.

Pokud používáte službu Apple Pay za platbu, můžete požádat o informace o bankovní kartě, výši objednávky a poštovní adresu, ale společnost Floryday nebude shromažďovat a ukládat žádné informace z vašeho formuláře a nesdílí žádné vaše osobní údaje reklamním nebo jiným provozním institucím v jakékoli formě.

Změny těchto Zásad ochrany osobních údajů

Floryday si vyhrazuje právo kdykoliv aktualizovat tyto Zásady ochrany osobních údajů. Pokud se tak stane, zrevidujeme a aktualizujeme datum v dolní části této stránky. Doporučujeme Uživatelům, aby pravidelně kontrolovali tuto stránku pro zjištění případných změn a zůstali tak informováni o tom, jak pomáháme chránit shromážděné osobní údaje. Berete na vědomí, a souhlasíte s tím, že je vaší povinností přečíst si tyto Zásady ochrany osobních údajů pravidelně a zjistit si jejich nové modifikace.

Váš souhlas s těmito podmínkami

Používáním těchto Stránek dáváte najevo souhlas s těmito Zásadami. Pokud s těmito Zásadami nesouhlasíte, nepoužívejte prosím naše Stránky. Vaše další užívání těchto Stránek po zveřejnění změn těchto Zásad bude považováno za váš souhlas s těmito změnami.

Kontaktujte nás

Máte-li jakékoli dotazy týkající se těchto Zásad ochrany osobních údajů, nebo týkající se tohoto webu, případně vašeho nakládání s tímto webem, kontaktujte nás prosím na service@floryday.com.

0

Livechat teď

Přihlaste se přes Facebook

Přihlásili jste se na Facebooku a můžete se teď přihlásit na Floryday.com.

Přihlašuji se na Floryday, prosím čekejte...

Závazná schránka

Váš účet potřebuje závazný e-mail.

Přihlaste se přes Google

Přihlásili jste se na Googleu a můžete se teď přihlásit na Floryday.com.

Přihlašuji se na Floryday, prosím čekejte...

*Narozeniny(pro speciální dárek):
ZAREGISTRUJTE SE &
ZÍSKEJTE 5% SLEVU
 • *Narozeniny(pro speciální dárek):
Máte již účet?  Přihlásit se