הורד את האפליקציה ו קבל 15% הנחה קוד: APPONLY
12

תנאי השירות


 

תנאים אלו חלים על האתר www.floryday.com (להלן "האתר") על ידי כל מבקרי האתר. בנוסף, תנאים אלו מהווים הסכם מחייב בין הגולשת כגולש המבקר באתר ("גולש" או "מבקר")ת וגם ZC HOLDING (HK) LIMITED(hereinafter ZC)  וגם/או גופים קשורים (באופן קולקטיבי מקשור ל "ZC","אנחנו" או "שלנו") ("florday.com" להלן "האתר"). בשימוש באתר, הנך מקבל את תנאי השימוש ולציית לכל הסכם השימוש ולהרחבותיו וסייגיו. לכן, אנו מבקשים ממך לקרוא את תנאי השימוש אלו בזהירות לפני חווית השימוש באתר. חשוב לנו לציין שהסכמים אלו אינם יוצרים יחסים סודיים בין הצדדים.

שימושכם באתר כפופים למדיניות הפרטיות שלנו. לכן, אנא קראו את מדיניות הפרטיות בזהירות רבה טרם שימוש באתר. במקרה שיוצר קונפליקט בהוראות אלו כחלק מתנאי שימוש אלו או כחלק ממדיניות הפרטיות, ההוראות המתייחסות למדיניות הפרטיות יחולו.

במידה והנכם גרים במדינה באיחוד האירופאי, תנאים אלו חלים ביניכם לבין ZC. תחת הסכם זה, מוצרים ו/או שירותים יישלחו דרך ZC, תלוי בשיטת התשלום לרכישת המוצרים ו/או השירותים. במידה והנכם גרים בכל מדינה אחרת, תנאים אלו ביניכם לבין ZC, וכל מוצר ו/או שירות יישלחו על ידי ZC באופן ישיר

1. הסכם לתנאי השימוש בשירותי האתר וסייגיהם

בכל שימוש או גישה במישרין או בעקיפין לאתר Floryday.com , הנכם כפופים לתנאי השימוש, ולכל תיקון המתווסף מפעם לפעם עם או בלי עדכון המשתמש. בנוסף, במידה והנכם משתמשים בשירות מיוחד או המסופק על ידי Floryday.com, המשתמש יהיה כפוף לכל חוק או קווים מנחים המוגדרים לשירותים אלה, והם מהווים חלק מתוך תנאי השימוש. אנא קראו את מדיניות הפרטיות באתר, אשר מאחד תנאים אלו כחלק מתנאי השימוש באתר.

2.שירותי Floryday'

Floryday.com והשירותים המסופקים למשתמשים בעזרת Floryday.com ניתנים כצורת "AS IS". הנכם מסכימים לכך ש- Floryday שומרת לעצמה את הזכות לשנות או להפסיק תנאי כזה או אחר השייך ל- Floryday.com ושירותים המסופקים על ידיה, בנוסף להסרת המידע שהמשתמש מזין, באופן זמני או באופן קבוע, בכל זמן, וללא התראה מוקדמת וללא כל חבות כלפי המשתמש. Floryday לא תיקח אחריות בכל עת על הסרת מידע, כשל באחסון המידע אשר התקבל מצד המשתמש, חוסר דיוק של מידע, או מידע לא יאה.

3.אחריות המשתמש וחובות ההרשמה

על מנת לבצע שימוש באתר Floryday.com או חלקים ממנו, הנכם עלולים להידרש להירשם לפתיחת חשבון משתמש באתר Floryday.com; במקרה כזה, הנכם מסכימים לספק מידע אמין כאשר הנכם מתבקשים, בנוסף – במידה ויידרש גיל מינימלי על מנת לפתוח חשבון משתמש – הנכם מצהירים שאתם אכן בגיל המתאים. בעת ההרשמה לחשבון, הנכם מסכימים באופן מפורש לתנאי השימוש באתר, כולל כל סייג או תיקון הנעשים על ידי Floryday ומופצים בהסכם זה.

4. מדיניות פרטיות

נתוני הרישום ומידע אישי אחר באתר עשוי להיאסף בהתאם לתנאי מדיניות הפרטיות של Floryday.

5. הרשמה וסיסמה

על אחריות המשתמש להחזיק סיסמה בטוחה ואישית, וכל שימוש בחשבונכם/שם המשתמש הינו באחריותכם בלבד, גם אם החיבור מזוהה או לא מזוהה על ידכם. הנכם מסכימים ליידע אופן מיידי על כל שימוש בלתי מורשה בחשבונכם, שם המשתמש או הסיסמה.

6. מדיניות החזרים

אם מסיבה כלשהי אינכם מרוצים מרכישתכם, אנא צרו עמנו קשר בכתובת המייל service@floryday.com זמן ההחלפה או הזיכוי אורך כ- 14 ימים לכל היותר. המוצרים חייבים להיות במצבם המקורי, לא נלבשו, לא נשטפו, לא בוצע בהם שינוי, ולא ניזוקו וצריכות להיות עם התגים המקוריים מחוברים למוצר.

7. התנהלות המשתמש

הנכם מסכימים לכך שכל המידע או האינפורמציה מכל סוג שהוא, אם בכתב, תוכנה, קוד, מוזיקה או צליל, תמונות או עיצוב, וידיאו או חומרים אחרים ("תכנים"), ברשות פרטית או ציבורית, יהיו תחת אחריות בלעדית של המשתמש המספק את המידע הנ"ל, או באחריות בעל החשבון. הנכם מסכימים לכך ש - Floryday.com יכולה לחשוף את המשתמש באתר למידע מעורר סלידה או פוגעני. Floryday לא יהיו אחראים על המשתמש בכל צורה שהיא לגבי כל תוכן המוצג באתר Floryday.com, ולא עבור כל שגיאה או מידע חסר

על ידי השימוש באתר Floryday.com או כל שימוש המסופק על ידיו, הנכם מסכימים במפורש לתנאים אלו:

(a) המשתמש לא יספק מידע או ינהג בדרך אשר מתפרשת בדרכים אלו: לא חוקית משפטית; לא חוקית פלילית;מאיימת; פוגענית; מעליבה; מטרידה; המתפרשת כהתגנבות; שעלולה לגרום לנזק; משמיצה; שיש בדרך זו הוצאת דיבה; וולגרית; מגונה; תקיפה;

(b) המשתמש לא יתחזה או יסלף את זהותו לאדם אחר; המשתמש לא יזייף או יסתיר או יטען לזהות אחרת בכל מידע שהמשתמש יספק;

(c) המשתמש לא יאסוף או יאגור על מידע על המשתמשים האחרים באתר;

(d) המשתמש לא יספק, ולא ישתמש בשירותי Floryday.com לצורכי פרסום, או בכל דרך שתגרום לדואר זבל, ספאם, מכתבי שרשרת, הונאות פירמידה, או כל צורת פרסום לא מורשת או מסחרית; המשתמש לא יבצע כל שימוש באתר Floryday.com או שירותיו על מנת לקדם או לפתח כל שירות או תוכן ללא אישור בכתב מטעם Floryday טרם הפרסום;

(e) המשתמש לא יספק כל תוכן העלול לגרום ל- Floryday להיות בחזקת חשד לפלילים או נזיקין, או אשר עלול לעבירה על החוק במדינה או במדינה אחרת, כולל – אבל לא מוגבל ל—חוקים המתייחסים לזכויות יוצרים, סימני היכר, פטנטים, או סודות מסחר.

8. הגשת התכנים באתר Floryday.com

על ידי השימוש ומסירת פרטים ל- Floryday.com:

(a) המשתמש מסכים למסור מידע ל- ,Floryday ללא תמורה, באופן תמידי, ואי שימוש בזכויות יוצרים וברישיונם (כולל זכויות מוסריות או זכויות אחרות.) בכל צורה, הצגה, לשעתק, לשנות, לעבד, לפרסם, להפיץ, להציג, לקדם, לשמש בארכיון, לתרגם, וליצור עבודה זהה הנגזרת מזכויות האתר או מאוסף התכנים, בכלל או בחלק של רישיון זה, חל בכל צורת מדיה או טכנולוגית הידועה עד לכתיבת מילים אלו ולאחריה;

(b) המשתמש מתחייב להציג מידע חוקי, מוסרי, העומד בזכויות הנ"ל בהתאם לדרישת Floryday ובהתאם לרישיון השימוש המצוין בסעיף מספר 7;

(c)בשימוש באתר זה הנכם מודעים ומסכימים ש- Floryday תחזיק בזכות (אך לא מתחייבת), יכולה לשקול, לסרב לפרסם, אם להסיר או לחסום גישה לכל תוכן שהמשתמש יספק, בכל זמן ומכל סיבה, עם או בלי הודעה מוקדמות.

9. שגיאות דפוס

Floryday.com שואפת לספק את המידע המדויק ביותר ואת המידע בהקשרי התמחור, שגיאות בנושאי מחירים או דפוס עלולים להתרחש. Floryday.com אינה יכולה להתחייב למחירי המוצרים עד לאחר שבוצעה הרכישה. במידה ומוצר מתומחר במחיר הלא נכון או מתקבל מידע שגוי בעקבות שגיאת תמחור או בעת הוספת המידע על המוצר, ל- Floryday.com תהא הזכות הבלעדית לשקול, לסרב או לבטל כל משלוח המקושר לפריט השגוי. במידה ומוצר מתומחר לא נכון, Floryday.com יכולה לשקול ליצור עם המשתמש קשר ולהדריך כיצד לבטל את ההזמנה וליידע את המשתמש על כל ביטול.

10. תמחור במטבעות שונים

תמחור המוצרים הנמכרים על ידי Floryday.com מבוססים ומחושבים לפי שער הדולר האמריקאי (US$) . המחירים המוצגים במטבעות שונים הינם מומרים בהתאם לשער הדולר בזמן המעודכן לשער יציג זה. בעקבות תנודות ערכי המטבע, מחירים המוצגים במטבע שאינו דולר אמריקאי. ובערכים של מטבע אחר, השונה בדף המוצר, עלול שלא להיות מעודכן. ישנם חלקים באתר שאינם מוצגים על פי מטבע הדולר. ערכי המטבע עלולים להיות לא מדויקים, אך לא מוגבלים לדגלי פרסום (באנר), דפי קידום אתרים, וכל מידע בדפי קטגוריית המוצרים. המחיר מוצג באופן יחיד לכל מוצר בדף המוצר, ללא קשר לערך המטבע, מחיר המוצר הנוכחי אותו תבחר לרכוש ישולם ל- Floryday.com, וללא קשר לעלות המשלוח.

11. פיצוי

המשתמש מסכים לפצות את Floryday וגורמים המקושרים לחברת Floryday, נציגים, חברות בת, סניפים, צדדים קשורים, פקידים, דירקטורים, שכירים, סוכנים, קבלנים עצמאיים, פרסומאים, שותפים וחברות מותג, לכל טענה או דרישה, הכוללים הוצאות משפטיות הגיוניות, שעלולות להיות מחויבות על ידי גורם צד שלישי, הנובעים מהתנהלות או קשר עם האתר Floryday.com או שירותים מטעם האתר, כל אספקת מידע מטעם המשתמש באתר, כל הפרה של משתמש באתר של תנאי השימוש באתר, או כל הפרה הנעשית על ידי המשתמש הפוגעים במשתמש אחר.

12. כתב ויתור על אחריות

הנכם מבינים ומסכימים שכל שימוש באתר FLORYDAY.COM וחברת ZC HOLDING (HK) LIMITEDוכל שימוש או תוכן מטעמם (להלן "שירות") הוא באחריות הבלעדית של המשתמש. השירותים והתכנים המסופקים למשתמשים הם כ- "AS IS" . FLORYDAY מסירה כל אחריות מכל צורה הן במפורש והן במרומז, כולל אבל לא מוגבל לסחורה והתאמה אישית וכל אי-הפרה.

FLORYDAY אינה לוקחת אחריות, באופן מרומז או מפורש, בהתייחסות לכל חלק באתר, לכל חסינות משגיאות, חסינות מווירוסים, זמינות, אבטחה, דיוק, אמינות, מכל סוג או הבטחה. וגם ללא התחייבות לכך שהתכנים מאובטחים והן להורדה. הנכם מבינים ומסכימים שחברת FLORYDAY לא לוקחת אחריות על אף משתמש וגם לא שירותי האתר או התייעצות מקצועית מטעמם או כל מידע נוסף אשר יתקבל דרך FLORYDAY.COM שימוש במידע זה הינו באחריות המשתמש בלבד, וחברת FLORYDAY לא תישא באחריות בשום אופן.

חלק מהסמכויות המשפטיות עלולות שלא לאשר או להסתייג מהאחריות המשתמעת, במקרים מסוימים ההצהרות המצוינות למעלה עלול שלא להיות מוכלות למשתמש באשר לאחריות המשתמעת; תנאי השימוש ומדיניות האתר נשארים כמו שהם והנם תקפים וחובה לאכוף אותם.

13.הגבלת אחריות

המשתמש מבין ומסכים לכך שעורכי האתר לא יהיו אחראים לכל נזק ישיר , עקיף, מיוחד, מקרי, בעל תוצאות או עונשיים; זה כולל אבל לא מגביל לנזקים כספיים, רצון טוב, שימוש במידע, או כל הפסד מוחשי (אפילו אם FLORYDAY ייעצה וממקרה זה נבע סיכוי לכל נזק מסוים), כתוצאה (I) משימוש בשירותים או אי יכולת להשתמש בשירותים, (II) עלויות של רכישת סחורה חלופית ו/או שירותים כתוצאה מרכישה או עסקה שבוצעה, (III) גישה בלתי מורשית או שינויים במידע שנמסר, (IV) שימוש בצד שלישי או התייחסות מגורם צד שלישי בשימוש בשירותים, או (V) כל עניין הנוגע לשירותי החברה.

בחלק מתחומי השיפוט, אין היא רשאית להגביל באחריות, לכן, במקרים כאלו האחריות אינה חלה על המשתמש.

14.שמירה על זכויות

Floryday שומרת את כל הזכויות לעצמה, הכוללים אך לא מגבילים כל זכות יוצרים, סימני פרסום, פטנטים, סודות מסחר, וכל קניין אשר Floryday עלולה להשתמש בהקשר לאתר Floryday.com, כל תוכן, כל מוצר או שירות שתספק החברה. השימוש בזכויות Floryday או רכושה, מצריך אישור בכתב מטעם Floryday. על ידי כך שהחברה מנגישה את שירותיה למשתמשים, Floryday לא תספק במרומז או במפורש כל רישיון או זכות מטעמם החברה, למשתמש לא הזכות לבצע שימוש לצרכים פרסומיים בעזרת האתר Floryday.com או כל שירות מטעמה ללא אישור בכתב.

15. התראת הפרת זכויות יוצרים

במידה והמשתמש מאמין שבוצע כל שימוש בקניינו העלול להיחשב מבחינת המשתמש כהפרת זכויות יוצרים הן פיזית והן רוחנית, יש ליצור קשר עם נציג מטעם Floryday בעזרת המייל service@floryday.com.

16. בוררות

במידה והצדדים לא הצליחו ליישב מחלוקת בטווח של עד 30 ימים מרגע פתיחת המחלוקת, הצדדים מסכימים לערב את הבוררות הבינלאומית של הונג קונג (ר"ת "HKIAC") לצורכי בוררות אשר ינוהלו בהתאם להוראות הוועדה מטעם הבוררות. הבורר יפסוק ויפתור את המחלוקת בין שני הצדדים.לגבי עסקאות באיחוד האירופי המחלוקת תחול על החוק הצרפתי.

17.מידע שונה

(i) במידה וקיימת סתירה בין מדיניות האתר לבין חקיקה משפטית אשר נחקקה על ידי בית המשפט או סמכות שיפוטית, הפסיקה תהיה בהתאם לכוונה המקורית בין הצדדים בהתאם לחוק עזר, ושאר תנאי השימוש באתר יישארו תקפים; (ii) כישלון של כל אחד מהצדדים לתבוע כל זכות תחת מדיניות השימוש באתר זו, לא ייחשב כוויתור של אותו הצד על זכות זו, והזכות האמורה תישאר בכוחה המלא ובהשפעתה כבתחילה.(iii) הנכם מקבלים את התנאי לכך שכל תביעה או עילה בנוגע ל- Floryday.com או מספק הנותן שירות מטעמה חייבת להיות מוגשת בטווח זמן של עד שנה (1) אחת לאחר פרק זמן זה כל תביעה או עילה שהועלתה, או תביעה או עילה שנאמרה בעל פה תהיה מבוטלת באופן סופי, ללא זכות לחקיקה נגדית; (iv) Floryday עלולה לשנות את זכויותיה וחובותיה תחת תנאי השימוש באתר; במקרה כזה, Floryday תוכל לשנות את כל התחייבויות העתידיות בנושא זה.

 

 
0

שוחח בלייב עכשיו

התחברי דרך פייסבוק

התחברת לפייסבוק ורשאית להתחבר לFloryday.com. .

מתחבר לFloryday.com, הנה המתיני...

נעילת תא הדואר

החשבון שלך זקוק לתא דואר נעול

היכנס באמצעות google

התחברת לgoogle ורשאית להתחבר לFloryday.com. .

מתחבר לFloryday.com, הנה המתיני...

*יום הולדת(למתנה מיוחדת):
הרשמה &
וקבלי 5% הנחה
  • *יום הולדת(למתנה מיוחדת):
כבר יש לך משתמש?  כניסה לחשבון