DOWNLOAD DE APP EN ONTVANG 15% KORTING CODE: APPONLY
12

TERMEN EN VOORWAARDEN


 

Deze voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van www.floryday.com (de "Site") door alle bezoekers van de site. Als zodanig vormen deze voorwaarden een bindende overeenkomst tussen u, als gebruiker van de site ("u" of "gebruiker"), en ZC HOLDING (HK) LIMITED (hierna: ZC) en / of aan haar gelieerde ondernemingen (gezamenlijk aangeduid als "ZC" ons "," wij "of" onze ") (" floryday.com ", de" Site "). Door het gebruik van de site, gaat u mee akkoord te allen tijde tijdens het gebruik te houden aan deze gebruiksvoorwaarden en eventuele aanvullingen of wijzigingen. Daarom vragen we u deze voorwaarden zorgvuldig door te lezen voordat u van de site geniet. Houd er rekening mee dat deze voorwaarden geen vertrouwelijke relatie tussen u en ons creëert.

Uw gebruik van de site is ook onderworpen aan onze privacybeleid. Daarom verzoeken wij u de Privacy Beleid ook zorgvuldig te lezen voordat u gebruik maakt van de site. In geval dat er een conflict tussen de bepalingen in deze Algemene Voorwaarden en de bepalingen in het privacybeleid ontstaan, zullen de bepalingen van het privacybeleid van toepassing zijn.

Indien u woont in een land binnen de Europese Unie, zijn deze termen een overeenkomst tussen u en ZC. Volgens deze overeenkomst, zullen goederen en / of diensten worden geleverd via ZC, afhankelijk van de betalingsmethode die wordt gebruikt voor de aankoop van de goederen en / of diensten. Als u in een ander land woont zijn deze voorwaarden een overeenkomst tussen u en ZC, en goederen en / of diensten worden rechtstreeks door ZC geleverd.

1. Aanvaarding van de Algemene Voorwaarden en wijzigingen

Elke keer dat u gebruik maakt van of toegang veroorzaakt tot Floryday.com, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze voorwaarden, zoals gewijzigd van tijd tot tijd met of zonder kennisgeving aan u. Bovendien, als u gebruik maakt van een bepaalde dienst of wordt benaderd door Floryday.com, zult u worden onderworpen aan alle regels of richtlijnen die van toepassing zijn op deze diensten en zij zullen door middel van verwijzing in deze gebruiksvoorwaarden worden opgenomen. Lees het privacybeleid van de site die is opgenomen in deze Algemene Voorwaarden.

2. Floryday's dienstbaarheid

Floryday.com en de dienstverlening aan u op en via Floryday.com diensten worden aangeboden op een "VERVOLG" basis. U gaat me akkoord dat Floryday het recht behoudt om te wijzigen of te stoppen met levering van Floryday.com en haar diensten, en om de door u verstrekte gegevens tijdelijk of definitief te verwijderen, op elk moment, zonder voorafgaande kennisgeving en zonder enige aansprakelijkheid jegens u. Floryday zal niet verantwoordelijk of aansprakelijk zijn voor de tijdigheid, verwijdering van gegevens, het niet opslaan van informatie, onjuistheid van informatie of onjuiste levering van informatie.

3. Uw verantwoordelijkheden en registratieverplichtingen

Om Floryday.com of bepaalde delen ervan te gebruiken, kan u mogelijk worden gevraagd om te registreren voor een gebruikersaccount op Floryday.com; in dit geval, gaat u akkoord met waarheidsgetrouwe informatie te verstrekken op verzoek, en - als een minimumleeftijd vereist is om in aanmerking te komen voor een gebruikersaccount - dat u ten minste de vereiste leeftijd heeft bereikt. Door zich te registreren voor een gebruikersaccount gaat u expliciet akkoord met algemene voorwaarden van deze site, met inbegrip van eventuele wijzigingen die bij Floryday die hierin worden gepubliceerd.

4. Privacybeleid

Registratie gegevens en andere persoonlijk identificeerbare informatie die de site kan verzamelen is onderworpen aan de voorwaarden van het Privacybeleid van Floryday's.

5. Registratie en wachtwoord

U bent verantwoordelijk om de vertrouwelijkheid van uw wachtwoord te handhaven en u bent verantwoordelijk voor alle gebruik van uw account en / of gebruikersnaam, al dan toegestaan of niet toegestaan door u. U stemt ermee in Floryday onmiddellijk op de hoogte te stellen van enig ongeoorloofd gebruik van uw account, gebruikersnaam of wachtwoord.

6. Terugbetalingsbeleid

Als om welke reden dan ook u niet tevreden bent met uw aankoop, neem dan contact opmet ons op service@floryday.com binnen 14 dagen na ontvangst om een vervanging of terugbetaling te regelen. Spullen moeten in hun originele staat zijn; ongedragen, ongewassen, ongewijzigd, en onbeschadigd met de originele labels aan gehecht.

7. Uw Bijdrage

U gaat ermee akkoord dat alle informatie of gegevens van welke aard dan ook, hetzij tekst, software, code, muziek of geluid, foto's of afbeeldingen, video of andere materialen ("inhoud"), openbaar of privé ter beschikking gesteld, zullen vallen onder de verantwoordelijkheid van degene die de genoemde inhoud beschikbaar stelt, of van de persoon wiens gebruikersaccount wordt gebruikt. U stemt ermee in dat Floryday.com u kunt blootstellen aan inhoud die verwerpelijk of beledigend kunnen zijn. Floryday zal niet verantwoordelijk zijn aan u op welke wijze dan ook voor de inhoud weergegeven op Floryday.com, noch voor eventuele fouten of omissies.

Door gebruik te maken van Floryday.com of elke verschafte dienst, komt u uitdrukkelijk overeen dat:

(a) U zult geen inhoud verstrekken of uzelf gedragen op een zodanige manier die kan worden beschouwd als; onwettig, illegaal, bedreigend, schadelijk, beledigend, intimiderend, besluipend, onrechtmatig, lasterlijk, vulgair, obsceen, aanvallend, verwerpelijk, pornografisch, ontworpen om te belemmeren of verstoren van de werking van Floryday.com of een verrichte dienst; geïnfecteerd met een virus of andere destructieve of schadelijke of wissende programmering routine; die aanleiding geven tot civiele of strafrechtelijke aansprakelijkheid; of in strijd met een van de toepassing zijnde lokale, nationale of internationale wetgeving;

(b) U zult zich niet voordoen of misinterpreterend zijn als een persoon of entiteit; u zult niet vervalsen of op een of andere wijze de oorsprong van alle inhoud die door u wordt verstrekt proberen te verbergen of een verkeerde voorstelling ervan weer te geven;

(c) U zult geen informatie over andere gebruikers verzamelen of collecteren;

(d) U zult niet voorzien om de inhoud of een dienst van Floryday.com te gebruiken op een commerciële wijze of manier die ongewenste e-mail, spam, kettingbrieven, piramidespelen, of enige andere vorm van ongeoorloofde reclame of commercie zou bevatten, u zult Floryday.com niet gebruiken om te promoten of enige dienst of inhoud te exploiteren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Floryday's;

(e) U zult geen enkele inhoud voorzien die aanleiding kunnen geven die ervoor kan zorgen dat Floryday burgerlijk of strafrechtelijk aansprakelijk wordt gesteld, of die kunnen worden beschouwd als een schending van een lokaal, nationaal of internationaal recht, inclusief- maar niet beperkt tot - wetten met betrekking tot auteursrechten, handelsmerken, octrooien of handelsgeheimen.

8. Indiening van de inhoud op Floryday.com

Door het verstrekken van alle inhoud te Floryday.com:

(a) gaat u akkoord om Floryday een wereldwijde, royaltyvrije, eeuwigdurende, niet-exclusief recht en de licentie te verlenen (inclusief morele rechten of andere noodzakelijke rechten) te gebruiken, weer te geven, te reproduceren, te wijzigen, aan te passen, te publiceren, te distribueren, uit te voeren, te bevorderen, archiveren, te vertalen, en om afgeleide werken en compilaties, geheel of gedeeltelijk te creëren. Deze vergunning is van toepassing met betrekking tot een vorm, media en technologie reeds bekend zijn op het moment van levering of vervolgens ontwikkeld;

(b) u garandeert en vertegenwoordigd dat u beschikt over alle juridische, morele en andere rechten die nodig zijn om Floryday de licentie te verlenen in deze sectie 7;

(c) u erkent en aanvaardt dat Floryday het recht heeft (maar niet de verplichting), bij Floryday's volledige discretie, om te weigeren te publiceren of te verwijderen, of om de toegang tot alle inhoud die u verstrekt te blokkeren, op elk gewenst moment en om welke reden dan ook, met of zonder voorafgaande kennisgeving.

9. Typfouten

Terwijl Floryday.com naar streeft om accurate product- en prijsinformatie te bieden, kunnen prijzen of typografische fouten optreden. Floryday.com kan dat de prijs van een artikel niet bevestigen tot nadat u bestelt. In het geval dat een artikel wordt opgenomen op een verkeerde prijs of onjuiste informatie als gevolg van een fout in de prijsstelling of productinformatie, houdt Floryday.com het recht voor, naar eigen goeddunken, te weigeren of de bestellingen voor dat item te annuleren. In het geval dat een artikel verkeerd is geprijsd, kan Floryday.com, naar eigen goeddunken, of wordt contact met u opgenomen voor instructies of uw bestelling te annuleren en u op de hoogte te stellen van dergelijke annulering.

10. Prijsstelling in verschillende valuta

Prijsstelling van verkochte producten door Floryday.com is gebaseerd op bedragen berekend in US dollars (US $). Weergaves in andere valuta prijzen worden omgezet van Amerikaanse dollars op basis van de meest actuele wisselkoersen. Als gevolg van fluctuerende valuta koers kunnen de prijzen weergegeven in niet-Amerikaanse coupures van valuta op de site, anders dan op het afzonderlijke product pagina, kunnen mogelijk niet de meest recente zijn. Bepaalde pagina’s waar niet-Amerikaanse. Coupures van munt onjuist zou kunnen omvatten, maar zijn niet beperkt tot, promotionele bannieren, promotie pagina's, en informatie over de productcategorie pagina's. De prijs die wordt weergegeven op een individuele productpagina, ongeacht valuta denominatie, is de huidige prijs die u aansprakelijk moet betalen aan Floryday.com, exclusief verzendkosten.

11. Schadeloosstelling

U gaat akkoord met het vrijwaren van Floryday en Floryday's vertegenwoordigers, dochterondernemingen, filialen, verbonden partijen, functionarissen, directeuren, werknemers, agenten, onafhankelijke aannemers, adverteerders, partners en gezamenlijke merknamen, van elke claim of eis, inclusief redelijke juridische kosten, die kunnen worden ingediend door een derde partij, voortvloeiend uit uw gedrag of verband met Floryday.com of dienst, uw beschikking van de inhoud, uw schending van deze Algemene Voorwaarden, of enige andere schending door u van de rechten van een andere persoon of partij.

12. Ontkenning van garanties

U BEGRIJPT EN GAAT MEE AKKOORD DAT UW GEBRUIK VAN FLORYDAY.COM EN ZC HOLDING (HK) LIMITEDVAN ELK DIENST OF INHOUD VOORZIEN (HET ‘’SERVICE’’), IS VOOR UW EIGEN RISICO. DIENSTEN EN INHOUD WORDEN VOORZIEN AAN U ‘’ALS IS’’ EN FLORYDAY AANVAARD UITDRUKKELIJK ALLE GARANTIE S VAN WELK SOORT DAN OOK, OFWEL IMPLICIET OF MET OPZET, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT GARANTIES VAN VERHANDELBAARHEID, GESCHIKT VOOR EEN SPECIFIEKE DOEL EN GEEN-INBREUK.

FLORYDAY MAAKT GEEN GARANTIE, OFWEL IMPLICIET OF EXPRESS, DAT ELK DEEL VAN DE DIENSTBAATHEID ONONDERBROKEN ZAL ZIJN, FOUTLOOS, VIRUS VRIJ, TIJDELIJK, VEILIG, NAUWKEURIG, BETROUWBAAR, OF VAN ELK KWALITEIT, NOG IS HET GEGARANDEERD OFWEL IMPLICIET OF EXPRESS, DAT ELK INHOUD VEILIG IS IN WELK MANIER DAN OOK VOOR DOWNLOAD. U BEGRIJPT EN GAAT ME AKKOORD DAT NOCH FLORYDAY OF ELK DEELNEMER IN DE DIENSTBAARHEID VOORZIET VAN PROFFESSIONEEL ADVIES VAN WELK SOORT DAN OOK EN DAT ELK ADVIES OF ELK ANDER INFORMATIE VERKREGEN VIA FLORYDAY.COM, KAN MOGELIJK GEBRUIKT WORDEN OP UW EIGEN RISICO EN DAT FLORYDAY NIET VERANTWOORDELIJK WORDT GEHOUDEN IN WELK MANIER DAN OOK.

Sommige jurisdicties mogen geen ontkenningen toestaan van impliciete garanties, en bepaalde uitspraken in de bovenstaande ontkenning kan mogelijk niet op u van toepassing zijn met betrekking tot impliciete garanties; de overige voorwaarden blijven bij voorraad uitvoerbaar.

13. Beperking van aansprakelijkheid

U BEGRIJPT EN GAAT ME AKKOORD DAT DE SITE REDACTEUR NIET AANSPRAKELIJK WORDT GEHOUDEN VOOR ELK DIRECT, INDIRECT, SPECIALE, INCODENTELE, CONSEQUENTIONELE OF VOORBEELDIGE SCHADE ; DIT INCLUDEERT, MAAR IS NIET BEPERKT TOT, SCHADE VOOR VERLIES OF WINST, GOODWILL, GEBRUIK, DATA OF ANDERE IMMATERIËLE SCHADE (OOK AL IS FLORYDAY GEADVISEERD VAN DE MOGELEIKHEID VAN ZULKE SCHADE), RESULTEREND UIT (I) HET GEBRUIK VAN DIENSTEN OF DE ONVERMOGEN VOOR GEBRUIK VAN DIENSTEN (II) DE KOSTEN VOOR HET VERKIJGEN VAN SUBSTITUUT GOEDEREN EN/OF DIENSTEN RESULTEREND UIT ELK TRANSACTIE OPGENOMEN IN OP VIA DIENSTEN, (III) ONGEAUTORISEERDE TOEGANG AAN OF ALTERNATIE VAN UW DATA TRANSMISSIE, (IV) VERKLARINGEN DOOR ELKE DERDE PARTIJ OF GEDRAG VAN ELK DERDE PARTIJ GEBRUIKMATIGE DIENSTEN OF ELK ANDERE KWESTIE GERELATEERD AAN DIENSTEN.

In sommige rechtsgebieden is het niet toegestaan om aansprakelijkheid te beperken, en dus kunnen dergelijke beperkingen niet op u van toepassing.

14. Voorbehoud van rechten

Floryday behoudt alle Floryday rechten, inclusief maar niet beperkt tot enige en alle auteursrechten, handelsmerken, octrooien, handelsgeheimen en andere eigendomsrechten die Floryday kan hebben ten aanzien van Floryday.com, de inhoud ervan, en de goederen en diensten die kunnen worden ontvangen. Het gebruik van de rechten en eigendommen van Floryday's vereist de voorafgaande schriftelijke toestemming van Floryday's. Door het maken van diensten die voor u beschikbaar zijn, voorziet Floryday u niet van enige impliciete of expliciete licenties of rechten, en u zult geen rechten hebben aan commercieel gebruik van Floryday.com of geleverde diensten zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Floryday.

15. Kennisgeving van inbreuk op het auteursrecht

Als u van mening bent dat uw eigendom is gebruikt op een manier die kan worden beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht of een schending van uw intellectuele eigendomsrechten, kan Floryday auteursrecht agentschap worden gecontacteerd via e-mail op service@floryday.com.

16. Arbitrage

Wanneer het de partijen niet lukt een geschil te regelen binnen de 30 dagen nadat een dergelijk voorval zich voordoet, stemmen zij in om een dergelijk geschil voor te leggen aan de Hong Kong International Arbitration Center (de "HKIAC") voor arbitrage, die in overeenstemming met de arbitrage regels van de Commissie worden verricht van kracht is op het ogenblik van de aanvraag voor arbitrage. De scheidsrechterlijke uitspraken zijn definitief en bindend voor beide partijen.Voor transacties in de EU is het geschil van toepassing op het Franse recht.

17. Overige informatie

 (I) In het geval dat enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden wordt geacht in strijd te zijn met de wetgeving door een rechtbank met jurisdictie over de partijen, zal deze bepaling worden uitgelegd aan de oorspronkelijke bedoelingen van de partijen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving weerspiegelen, en de rest van deze voorwaarden zullen geldig en van toepassing blijven; (ii) Het uitvallen van een van beide partijen om enig recht op grond van deze Algemene Voorwaarden gelden zullen niet worden beschouwd als een verklaring van afstand van recht van die partij, en de genoemde recht volledig van kracht zal blijven; (iii) U gaat ermee akkoord dat elke claim of ten aanzien van Floryday.com of haar diensten binnen één (1) jaar moet worden ingediend nadat deze claim of oorzaak ontstaat, of de genoemde claim of reden zal voor altijd worden uitgesloten, zonder rekening te houden met elke tegenstrijdige wetgeving; (iv) Floryday mag rechten en verplichtingen uit hoofde van deze Algemene Voorwaarden Floryday's toewijzen; in dit geval zal Floryday worden ontheven van enige verdere verplichting.

0

Chat nu

Aanmelden met Facebook

Je bent ingelogd op Facebook en je mag nu inloggen op Floryday.

Aan het inloggen op Floryday, een moment alstublieft..

E-mailadres verplicht

Uw account moet gekoppeld zijn aan een e-mailadres.

Aanmelden met Google

Je bent ingelogd op Google en je mag nu inloggen op Floryday.

Aan het inloggen op Floryday, een moment alstublieft..

*Verjaardag(Voor een speciaal cadeau ):
REGISTREREN &
KRIJG 5% KORTING
  • *Verjaardag(Voor een speciaal cadeau ):
Heeft u al een account?  Inloggen