POBIERZ APLIKACJĘ I OTRZYMAJ 15% ZNIŻKI KOD: APPONLY
12

Regulamin


 

Ten Regulamin zarządza korzystaniem ze strony www.floryday.com ("Strona") przez wszystkich odwiedzających ją. Jako taki, Regulamin ten stanowi wiążącą umowę pomiędzy tobą, jako użytkownikiem tej Strony (“you” or “user”), a ZC HOLDING (HK) LIMITED (tu i dalej ZC) i/lub połączonychz nią jednostkom (zbiorczo nazywanym "ZC", "nami", "my", "naszymi") ("floryday.com", "Strona"). Korzystając z tej Strony, zgadzasz się na przestrzeganie tego Regulaminu i wszystkich do niego dodatków lub poprawek, przez cały czas jej użytkowania. Dlatego, prosimy uważnie przeczytać ten Regulamin przed rozpoczęciem korzystania z tej Strony. Regulamin ten nie stwarza prywatnego (poufnego) związku pomiędzy tobą a nami.

Twoje korzystanie ze Strony podlega również naszej Polityce Prywatności. Dlatego, prosimy rownież o uważne przeczytanie Polityki Prywatności przed rozpoczęciem korzystania z tej Strony. W przypadku jakiegokolwiek konfliktu pomiędzy warunkami zawartymi w Regulaminie a warunkami zawartymi w Polityce Prywatności, warunki Poltyki Prywatności będą obowiązujące.

Jeśli jesteś zmieszkały w kraju w obrębie Unii Europejskiej, te warunki sa umową pomiędzy tobą a ZC. W ramach tej umowy, towary i/lub usługi będą dostarczone przez ZC, w zależności od rodzaju metody płatności użytej dla zakupu towarów i/lub usług. Jeśli jesteś zamieszkały w jakimkolwiek innym kraju, te warunki są umową pomiędzy tobą a ZC, a towary i/lub usługi będą bezpośrednio dotarczone przez ZC.

1. Zgoda na Warunki Usług i poprawki

Za każdym razem gdy używasz lub otwierasz dostęp do Floryday.com, zgadzasz się być zobowiązanym przez ten Regulamin, który jest zmieniany od czasu do czasu za powiadomieniem ciebie lub bez takiego powiadomienia. Dodatkowo, jeśli korzystasz z konkretnej usługi na stronie Floryday.com lub za jej pośrednictwem, będziesz podlegać wszystkim zasadom lub wytycznym dotyczącym tych usług i zostaną one włączone w skład tego Regulaminu.

2. Usługi Floryday

Floryday.com i usługi dostarczone tobie na lub przez stronę Floryday.com są dostarczone na zasadzie "TAK JAK JEST". Zgadzasz się na to że Floryday zatrzega sobie prawo do zmienienia lub rezygnacji ze świadczenia Floryday.com i ich usług, oraz na usunięcie danych które podajesz, czy to tymczasowo czy na stałe, w dowolnym czasie, bez powiadomienia i bez żadnej odpowiedzialności względem ciebie. Floryday nie będzie odpowiedzialne za aktualność, usunięcie informacji, nieudane ich przywrócenie, niepoprawność informacji, lub niewłaściwe dostarczenie informacji.

3. Twoje obowiązki i powinności wynikające z rejestracji

Aby korzystać z Floryday.com lub konkretnych części serwisu, może być wymagane od ciebie abyś zarejestrował swoje konto użytkownika na Floryday.com; w takim przypadku, zgadzasz się na dostarczenie prawdziwych informacji gdy zostaniesz o nie poproszony, oraz - jeśli minimalny wymagany wiek jest potrzebny do bycia uprawnionym do założenia konta - poświadczasz, że masz przynajmniej wymagany wiek. Rejestrując sie na konto użytkownika, zgadzasz się na regulamin tej strony, włączając w to wszelkie poprawki dokonane przez Floryday które zostaną opublikowane w niniejszym piśmie.

4. Polityka prywatności

Informacje dotyczące rejestracji i inne infomacje osobistej identyfikacji które strona może zbierać podlegają warunkom Polityki Prywatności Floryday.

5. Rejestracja i hasło

Jesteś odpowiedzialny za utrzymanie poufności swojego hasła i będziesz odpowiedzialny za każde użycie twojego konta użytkownika i/lub nazwy użytkownika, bez względu na to, czy odbędzie się to za twoją autoryzacją lub bez niej. Zgadzasz się natychmiast powiadomić Floryday o jakimkolwiek nieautoryzowanym użyciu twojego konta, nazwy użytkownika lub hasła.

6. Polityka Zwrotów Pieniędzy

Jeśli z jakiegoś powodu nie jesteś zadowolony ze swojego zakupu, prosimy skontaktuj się z nami poprzez service@floryday.com w ciągu 14 dni od otrzymania rachunku w celu ustalenia wymiany lub zwrotu pieniędzy. Przedmioty muszą być w swoim oryginalnym stanie, nie noszone, nie prane, nie zmienione i nie uszkodzone z oryginalnymi metkami.

7. Twoje zachowanie

Zgadzasz się, że wszelkie informacje lub każdego rodzaju dane, czy jest to tekst, oprogramowanie, kod, muzyka lub dźwięk, zdjęcia lub grafika, video czy inne materiały ("treść"), udostępnione publicznie lub prywatnie, będą podlegać wyłącznej odpowiedzialności osoby dostarczającej powyższe treści, lub osoby której konto użytkownika zostało wykorzystane. Zgadzasz się, że Floryday.com może narazić cię na treści o niewłaściwym lub obraźliwym charakterze. Floryday nie będzie odpowiedzialne względem ciebie za treści wyswietlane na Floryday.com, ani za żadne błędy lub pominięcia.

Używając Floryday.com lub wszystkie inne dostarczone usługi , wyrażasz zgodę na:

(a) nie będziesz dostarczał żadnych treści ani prowadził się w sposób który może być interpretowany jako: bezprawny, nielegalny, groźny, szkodliwy, obraźliwy, niepokojący, o charakterze stalkingu, pokrętny, oszczerczy, urągający, wulgarny, obsceniczny, niewłściwy, pornograficzny, podjęty w celu zakłócenia operacji prowadzonych na Floryday.com lub w innych dostarczanych usługach, treści zarażonych wirusami lub innymi szkodliwymi działaniami; dając w ten sposób podstawę do odpowiedzialnośći cywilnej lub kryminalnej; lub będącymi złamaniem prawa lokalnego, narodowego lub międzynarodowego;

(b) nie będziesz wcielał się lub podszywał pod żadne osoby lub jednostki; nie będziesz fałszował lub w inny sposób zatajał lub zakłamywał pochodzenia żadnych treści dostarczonych przez ciebie;

(c) nie będziesz zbierał infomacji o innych użytkownikach;

(d) nie będziesz dostarczał i nie będziesz używał treści ani usług Floryday.com w sposób reklamowy, ani w żaden inny sposób który zawierałby śmieci, spam, listy łańcuszkowe, ani żadne inne formy niedozwolonej reklamy lub handlu; nie będziesz używać Floryday.com w celu promocji lub dostarczenia usługi lub treści bez uprzedniej pisemnej zgody Floryday.com;

(e) nie będziesz dostarczał żadnych treści które mogłyby narazić Floryday.com na jakąkolwiek odpowiedzialność cywilną lub kryminalną, ani takich które mogłyby być złamaniem lokalnych, państwowych lub międzynarodowych praw, włączając w to - ale nie zawężając jedynie do - praw odnoszących się do praw autorskich, znaków firmowych, patentów, tajemnic handlowych.

8. Przesyłanie treści na Floryday.com

Dostarczając jakiekolwiek treści na Floryday.com:

(a) zgadzasz sie na przyznanie Floryday.com ogólnoświatowych, wolnych od tantiem, wieczystych, niewyłącznych praw i licencji (włączając w to prawa moralne lub inne konieczne prawa) do używania, wyświetlania, kopiowania, modyfikowania, adaptowania, publikowania, dystrubucji, wykonywania, promowania, archiwizowania, tłumaczenia, i tworzenia dzieł pochodnych oraz kompilacji, w całości lub części;

(b) gwarantujesz i reprezentujesz, że masz wszelkie prawne, moralne, i inne prawa które mogą być konieczne do przyznania Floryday licencji określonej w tej sekcji 7;

(c) uznajesz i zgadzasz się, że Floryday będzie mieć prawo (ale nie obligację), według swojego uznania, aby odmówić publikacji, usunięcia lub zablokowania dostępu do wszystkich treści które dostarczasz, w dowolnym czasie i z jakiegokolwiek powodu, za powiadomieniem cię lub bez takiego powiadomienia.

9. Błędy typograficzne

Mimo iż Floryday.com stara się dostarczyć właściwe informacje o produkcie i jego cenie, mogą pojawić się błedy typograficzne lub dotyczące ceny. Floryday.com nie może potwierdzić ceny przedmiotu do czasu aż złożysz swoje zamówienie. W przypadku gdy przedmiot jest podany w nieprawidłowej cenie lub z nieprawidłową informacją, Floryday.com wciąż ma prawo, według własnego uznania, odmówić lub usunąć wszystkie zamówienia złożone dla tego przedmiotu.

10. Ceny w Innych Walutach

Cennik produktów sprzedawanych przez Floryday.com tworzony jest na podstawie wartośći liczonych w dolarach U.S (US$). Ceny wyświetlone w innych walutach są przeliczane z dolara U.S według najświeższych kursów wymiany walut. Z powodu wahań wartości walut, wyświetlone na stronie ceny w innej niż dolar U.S wartości nominalnej waluty, mogą nie być cenami aktualnymi. Miejsca na stronie gdzie ceny w innej niż dolar U.S wartości nominalnej waluty mogą być nieprawidłowe to banery promocyjne, strony promocyjne i strony z informacjami o kategorii produktu, oraz inne. Cena wyświetlona na pojedyńczej stronie produktu, bez względu na wartość nominalną waluty, jest aktualną ceną obowiązującą do zapłaty Floryday.com, bez kosztów wysyłki.

11. Odszkodowanie

Użytkownik wyraża zgodę na rekompensatę i nie działanie na szkodę Floryday i reprezentantów Floryday, filii, oddziałów, podmiotów powiązanych, członków zarządu, pracowników, agentów, niezależnych kontrahentów, reklamodawców, partnerów i współpracowników, oraz nie występowanie z jakimikolwiek roszczeniami, w tym uzasadnionych kosztów prawnych, które mogą być dokonane przez osobę trzecią, a powstałymi w wyniku postępowania lub związanych z Floryday.com lub usług, oraz wyraża zgodę na nie dostarczanie treści, które mogłyby być naruszeniem niniejszych Warunków, lub naruszeniem przez Użytkownika praw innej osoby lub partii.

12. Zrzeczenie się gwarancji

UŻYTKOWNIK ROZUMIE I ZGADZA SIĘ, ŻE KORZYSTANIE Z USŁUG I TREŚCI UMIESZCZONYCH PRZEZ FLORYDAY.COM I ZC HOLDING (HK) LIMITED, JEST NA WŁASNE RYZYKO. USŁUGI I TREŚCI SĄ DOSTARCZANE WEDŁUG ZASADY " TAK JAK JEST" I FLORYDAY ZRZEKA SIĘ WSZELKICH GWARANCJI, ZARÓWNO TYCH DOMNIEMANYCH JAK I JAWNYCH, WŁACZNIE Z ALE BEZ OGRANICZENIA GWARANCJI HANDLOWYCH, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU ORAZ NIENARUSZALNOŚCI.

FLORYDAY NIE GWARANTUJE, W SPOSÓB TAK DOMNIEMANY JAK I JAWNY, ŻE JAKAKOLWIEK CZĘŚĆ USŁUGI BEDZIĘ NIEPRZERWANA, WOLNA OD BŁĘDÓW, WOLNA OD WIRUSÓW, DOSTARCZONA NA CZAS, BEZPIECZNA, DOKŁADNA, NIEZAWODNA LUB O JAKIEJKOWIEK JAKOŚCI, ANI NIE GWARANTUJE, TAK W SPOSÓB DOMNIEMANY JAK I JAWNY, ŻE ZAWARTOŚĆ JEST BEZPIECZNA DO POBRANIA. UŻYTKOWNIK ROZUMIE I ZGADZA SIĘ, ŻE ANI FLORYDAY ANI ŻADEN INNY UCZESTNIK USŁUGI, NIE DOSTARCZA ŻADNEJ PROFESJONALNEJ PORADY, ORAZ ŻE WSZELKIE PORADY ORAZ INNE INFORMACJE UZUSKANE PRZEZ POPRZEZ FLORYDAY.COM, MOGĄ BYĆ WYKORZYSTYWANE WYŁĄCZNIE NA WŁASNE RYZYKO, A FLORYDAY NIE BĘDZIE W ŻADEN SPOSÓB POCIĄGNIĘTE DO ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Niektóre jurysdykcje nie dopuszczają wyłączenia odpowiedzialności gwarancji, oraz pewne oświadczenia w powyższym wyłączenie odpowiedzialności nie ma zastosowania w odniesieniu do domniemanych gwarancji; pozostałe warunki pozostają wykonalne bez uszczerbku.

13. Ograniczenie odpowiedzialności

UŻYTKOWNIK ROZUMIE I ZGADZA, ŻE EDYTOR STRONY NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK STRATY BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, SPECJALNE, PRZYPADKOWE, WTÓRNE LUB MORALNE; OBEJMUJE TO, ALE NIE OGRANICZA SIĘ DO, ODSZKODOWANIA ZA UTRATĘ ZYSKÓW, WARTOŚCI FIRMY, DANYCH LUB INNE STRATY NIEMATERIALNE (NAWET JEŚLI FLORYDAY ZOSTAŁA POWIADOMIONA O MOŻLIWOŚCI TAKICH SZKÓD), WYNIKAJĄCA Z (I) WYKORZYSTANIA USŁUG LUB BRAKU DO KORZYSTANIA Z USŁUG, (II) KOSZTÓW UZYSKANIA TOWARÓW I / LUB USŁUG POWSTAŁYCH W WYNIKU WSZELKICH TRANSAKCJI DALEJ PRZEZ USŁUG ZASTĘPCZYCH, (III) NIEUPOWAŻNIONYM DOSTĘPEM, ZMIANY TRANSMISJI DANYCH, (IV) ŚWIADECTWA WYSTAWIONE PRZEZ JAKĄKOLWIEK OSOBĘ TRZECIĄ LUB PRZEBIEG OSOBY TRZECIE KORZYSTANIA Z USŁUG, LUB (V) WSZELKICH INNYCH SPRAW ZWIĄZANYCH Z USŁUGAMI.

W niektórych krajach, prawo nie dopuszcza ograniczenia odpowiedzialności, a zatem takie ograniczenia mogą nie mieć zastosowania.

14. Zastrzeżenie praw

Floryday zastrzega wszystkie prawa Floryday, włączając, lecz nie ograniczając się do wszelkich praw autorskich, znaków towarowych, patentów, tajemnic handlowych, oraz wszelkie inne prawa własności, które Floryday mogą mieć w odniesieniu do Floryday.com, jego treść, a towary i usługi, które mogą być opatrzony. Wykorzystanie praw Floryday i mienia wymaga uprzedniej pisemnej zgody Floryday użytkownika. Poprzez usługi dostępne, Floryday nie dostarczając żadnych wyraźnych lub dorozumianych licencji lub praw, a nie masz prawa dokonywać żadnych komercyjnego wykorzystania Floryday.com lub świadczone usługi bez uprzedniej pisemnej zgody Floryday użytkownika.

15. Naruszenie praw autorskich

Jeśli uważasz, że Twoja własność została wykorzystana w sposób, który mógłby być uznany za naruszenie praw autorskich lub naruszenie praw własności intelektualnej, możesz skontaktować się z agentem praw autorskich Floryday. Można skontaktować się z nim za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem service@floryday.com.

16. Arbitraż

Jeżeli strony nie mogą rozstrzygnąć sporu w ciągu 30 dni od wystąpienia takiego sporu, wyraża się zgodę na poddanie takiego sporu Hong Kong International Arbitration Center (zwanej dalej "HKIAC") o arbitraż, które powinny być prowadzone zgodnie z zasadami arbitrażu Komisji obowiązującej w czas ubiegania się o arbitraż. Decyzje wynikające z orzeczeń arbitrażowych są ostateczne i wiążące dla obu stron.W przypadku transakcji w UE spór dotyczy prawa francuskiego.

17. Informacje różne

(I) W przypadku, gdy którekolwiek z postanowień niniejszych Warunków uznane zostanie za sprzeczne z prawem uznanym przez właściwy sąd dla obu stron, wspomniany przepis należy interpretować odzwierciedlając pierwotne intencje stron, zgodnie z obowiązującym prawem i pozostała część niniejszych Warunków pozostaną ważne i obowiązujące; (Ii) niepowodzenie jednej ze stron do dochodzenia jakichkolwiek praw na mocy niniejszych Warunków nie będzie uważane za zrzeczenie się prawa takiej strony, a prawo pozostanie w pełnej mocy i skuteczności; (Iii) Zgadzasz się, że wszelkie roszczenia w odniesieniu do Floryday.com lub jej usług należy złożyć w ciągu jednego (1) roku od takiego roszczenia, albo wspomniane roszczenia zostaną na zawsze wykluczone, bez względu na wszelkie ustawodawstwo sprzeczne; (Iv) Floryday może scedować prawa i obowiązki Floryday na niniejsze Warunki Umowy; W takim przypadku, Floryday będzie zwolniony od wszelkich dalszych zobowiązań.

0

czat na żywo

Zaloguj się przez Facebook

Zalogowałeś się na Facebooku i możesz teraz zalogować się na Floryday.

Logowanie na Floryday, proszę czekać...

skrzynka pocztowa

twoje konto wymaga powiązania z emailem

Zaloguj się przez Google

Zalogowałeś się na Googleu i możesz teraz zalogować się na Floryday.

Logowanie na Floryday, proszę czekać...

*Urodziny(na specjalny prezent):
ZAREJESTRUJ &
ODBIERZ 5% ZNIŻKI
  • *Urodziny(na specjalny prezent):
masz już konto?  Zaloguj się