ดาวน์โหลดแอปและ รับส่วนลด 15% รหัส: APPONLY
12

ข้อตกลงและเงื่อนไข


 

ข้อตกลงและเงื่อนไขเหล่านี้บังคับใช้กับ www Floryday com ("เว็บไซต์") โดยผู้เข้าชมเว็บไซต์ทั้งหมด ข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ถือเป็นข้อตกลงที่มีผลผูกพันระหว่างคุณในฐานะผู้ใช้งานเว็บไซต์ ("คุณ" หรือ "ผู้ใช้งาน") และ ZC HOLDING (HK) LIMITED (ต่อไปนี้เรียกว่า ZC) และ/หรือหน่วยงานในสังกัด (รวมเรียกว่า "ZC" "เรา" "เรา" หรือ "ของเรา") ("Floryday com ", "เว็บไซต์") เมื่อใช้เว็บไซต์นี้คุณยอมรับตลอดเวลาในระหว่างการใช้งานเพื่อปฏิบัติตาม ข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ รวมถึงการเพิ่มเติมหรือการแก้ไขเพิ่มเติม ดังนั้นเราขอให้คุณโปรดอ่านข้อตกลงและเงื่อนไขเหล่านี้อย่างละเอียดก่อนที่จะเพลิดเพลินไปกับเว็บไซต์ โปรดทราบว่าข้อตกลงและเงื่อนไขเหล่านี้ไม่ได้สร้างความสัมพันธ์ที่เป็นความลับระหว่างคุณและเรา

การใช้เว็บไซต์นี้เป็นไปตามนโยบายความเป็นส่วนตัวอย่างของเรา ดังนั้นโปรดอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวอย่างละเอียดก่อนที่จะใช้เว็บไซต์ ในกรณีที่มีข้อขัดแย้งระหว่างบทบัญญัติในข้อตกลงและเงื่อนไขและข้อกำหนดในนโยบายความเป็นส่วนตัว ข้อกำหนดของนโยบายความเป็นส่วนตัวจะมีผลบังคับใช้งาน

หากคุณอาศัยอยู่ในประเทศในสหภาพยุโรป ข้อกำหนดเหล่านี้เป็นข้อตกลงระหว่างคุณกับ ZC ภายใต้ข้อตกลงนี้สินค้าและ/หรือบริการจะได้รับการจัดส่งผ่าน ZC ขึ้นอยู่กับประเภทของวิธีการชำระเงินที่ใช้ในการซื้อสินค้าและ/หรือบริการ หากคุณอาศัยอยู่ในประเทศอื่น ๆ ข้อกำหนดเหล่านี้เป็นข้อตกลงระหว่างคุณกับ ZC และสินค้าและ/หรือบริการจะถูกจัดส่งโดย ZC โดยตรง

1. การยอมรับ ข้อตกลงและเงื่อนไขและการแก้ไขเพิ่มเติม

ทุกครั้งที่คุณใช้หรือทำให้เกิดการเข้าถึง Floryday com คุณตกลงที่จะมีพันธะตาม ข้อตกลงและเงื่อนไขเหล่านี้ซึ่งมีการแก้ไขเป็นครั้งคราวโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า นอกจากนี้หากคุณกำลังใช้บริการพิเศษหรือเข้าถึงโดย Floryday com คุณจะต้องปฏิบัติตามกฎหรือหลักเกณฑ์ใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริการเหล่านั้นและพวกมันจะรวมอยู่ในเอกสารอ้างอิงภายใน ข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ โปรดอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์ซึ่งรวมอยู่ใน ข้อตกลงและเงื่อนไขนี้

2. บริการของ Floryday com

Floryday com และบริการที่ให้กับคุณบนและผ่านทาง Floryday com จะได้รับการจัดเตรียม "ตามสภาพ" คุณยอมรับว่า Floryday com สงวนสิทธิ์ในการแก้ไขหรือยุติการให้บริการของ Floryday com และบริการของบริษัท และนำข้อมูลที่คุณระบุออกไปชั่วคราวหรือถาวรเมื่อใดก็ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบและไม่ต้องมีความรับผิดใด ๆ ต่อคุณ Floryday com จะไม่รับผิดชอบต่อความถูกต้องทันเวลา การลบข้อมูล ความล้มเหลวในการบันทึกข้อมูล ความไม่ถูกต้องข้อมูล หรือการจัดส่งข้อมูลที่ไม่เหมาะสม

3. ความรับผิดชอบและภาระหน้าที่ในการลงทะเบียนของคุณ

ในการใช้ Floryday com หรือบางส่วนของเนื้อหา คุณอาจต้องลงทะเบียนบัญชีผู้ใช้งานใน Floryday com ในกรณีนี้คุณยินยอมที่จะให้ข้อมูลที่เป็นความจริงเมื่อได้รับการร้องขอและ – หากอายุขั้นต่ำนั้นจำเป็นสำหรับการมีสิทธิ์ในบัญชีผู้ใช้งาน - คุณยอมรับว่าคุณถึงอายุขั้นต่ำที่กำหนด การลงทะเบียนบัญชีผู้ใช้แสดงว่าคุณยอมรับ ข้อตกลงและเงื่อนไขของเว็บไซต์นี้อย่างชัดเจน รวมถึงการแก้ไขใด ๆ ที่ทำขึ้นโดย Floryday com ที่เผยแพร่ที่นี้

4. นโยบายความเป็นส่วนตัว

ข้อมูลการลงทะเบียนและข้อมูลประจำตัวบุคคลซึ่งเว็บไซต์อาจรวบรวมอยู่ภายใต้เงื่อนไขของนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Floryday

5. การลงทะเบียนและรหัสผ่าน

คุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการรักษาความลับของรหัสผ่านของคุณ และคุณจะต้องรับผิดชอบต่อการใช้งานบัญชีผู้ใช้งานและ/หรือชื่อผู้ใช้ทั้งหมดของคุณ ไม่ว่าจะได้รับอนุญาตโดยคุณหรือไม่ได้รับอนุญาตก็ตาม คุณตกลงที่จะแจ้งให้ Floryday ทราบทันทีเกี่ยวกับการใช้บัญชีผู้ใช้งาน ชื่อผู้ใช้งาน หรือรหัสผ่านของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาต

6. นโยบายการคืนเงิน

หากมีเหตุผลใดก็ตามที่คุณไม่พึงพอใจกับการซื้อของคุณ โปรดติดต่อเราที่ service@Floryday com ภายใน 14 วันนับจากวันที่ได้รับสินค้า เพื่อจัดเตรียมการเปลี่ยนสินค้าหรือคืนเงิน สินค้าต้องอยู่ในสภาพเดิมไม่ว่าจะเป็น,ไม่เคยสวมใส่, ไม่ถูกซักล้าง ไม่มีการเปลี่ยนแปลง และไม่เสียหายพร้อมติดป้ายเดิม

7. พฤติกรรมของคุณ

คุณยอมรับว่าข้อมูลหรือข้อมูลทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็น ข้อความ ซอฟแวร์ รหัส เพลงหรือเสียง ภาพหรือกราฟิก วิดีโอหรือสื่ออื่น ๆ ("เนื้อหา") ที่เผยแพร่ต่อสาธารณะหรือส่วนตัว จะอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของบุคคลที่ให้เนื้อหาดังกล่าวหรือของบุคคลที่มีการใช้บัญชีผู้ใช้งาน คุณยอมรับว่า Floryday com อาจเปิดเผยเนื้อหาที่อาจ ไม่น่าพอใจหรือไม่เหมาะสม Floryday จะไม่รับผิดชอบต่อคุณในทางใดทางหนึ่งสำหรับเนื้อหาที่แสดงใน Floryday com รวมถึงข้อผิดพลาดหรือการละเว้นใด ๆ

เมื่อใช้ Floryday com หรือบริการใด ๆ ที่มีให้ คุณเห็นด้วยอย่างชัดเจนว่า:

(ก) คุณจะไม่ให้เนื้อหาใด ๆ หรือดำเนินการใด ๆ ที่อาจถูกตีความว่าเป็นการกระทำผิดกฎหมาย ผิดกฎ ข่มขู่ เป็นอันตราย ไม่เหมาะสม รบกวน จู่โจม ละเมิด หมิ่นประมาท กล่าวหา หยาบคาย ลามก น่ารังเกียจ น่าเกลียดชัง อนาจาร ออกแบบมาเพื่อแทรกแซงหรือขัดขวางการดำเนินงานของ Floryday com หรือบริการใด ๆ ที่จัดหาให้ ติดเชื้อไวรัสหรือโปรแกรมอื่น ๆ ที่เป็นอันตรายหรือเป็นภัย ก่อให้เกิดความรับผิดทางแพ่งหรือทางอาญา หรือการละเมิดกฎหมายท้องถิ่น ของประเทศ หรือระหว่างประเทศที่บังคับใช้

(ข) คุณจะไม่แอบอ้างหรือบิดเบือนความจริงในความสัมพันธ์ของคุณกับบุคคลหรือนิติบุคคลใด ๆ คุณจะไม่ปลอมแปลงหรือพยายามปกปิดหรือบิดเบือนความจริงในเรื่องที่มาของเนื้อหาใด ๆ ที่คุณได้ให้ไว้

(ค) คุณจะไม่รวบรวมหรือเก็บเกี่ยวข้อมูลของผู้ใช้คนอื่น ๆ

(ง) คุณจะไม่ให้บริการและคุณจะไม่ใช้เนื้อหาหรือบริการ Floryday com ในเชิงพาณิชย์หรือในรูปแบบใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับอีเมลขยะ สแปม จดหมายลูกโซ่ แผนการปิรามิด หรือการโฆษณาหรือการพาณิชย์ในรูปแบบอื่นที่ไม่ได้รับอนุญาต คุณจะไม่ใช้ Floryday com เพื่อโปรโมตหรือดำเนินการบริการหรือเนื้อหาใด ๆ โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Floryday เสียก่อน

(จ) คุณจะไม่ให้เนื้อหาใด ๆ ที่อาจทำให้ Floryday ต้องรับผิดทางแพ่งหรือทางอาญาหรืออาจถือเป็นการละเมิดกฎหมายท้องถิ่นระดับประเทศหรือระหว่างประเทศ รวมถึง - แต่ไม่จำกัด เฉพาะ – กฎหมายเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า สิทธิบัตร หรือความลับทางการค้า

8. การส่งเนื้อหาใน Floryday com

โดยการจัดเตรียมเนื้อหาใด ๆ ให้กับ Floryday com:

(ก) คุณยินยอมให้ Floryday ได้รับสิทธิ์และใบอนุญาตทั่วโลกที่ไม่มีค่าลิขสิทธิ์ตลอดกาลและไม่ผูกขาด รวมถึงสิทธิทางศีลธรรมหรือสิทธิที่จำเป็นอื่น ๆ เพื่อใช้ แสดง ทำซ้ำ ปรับเปลี่ยน ดัดแปลง เผยแพร่ แจกจ่าย ดำเนินการโปรโมต เก็บรวบรวม แปลและสร้างผลงานอนุพันธ์และรวบรวมข้อมูลทั้งหมดหรือบางส่วน ใบอนุญาตดังกล่าวจะใช้กับทุกรูปแบบ สื่อ และเทคโนโลยีที่ทราบอยู่แล้วในขณะที่มีการจัดหาหรือในการพัฒนาต่อไป;

(ข) คุณรับรองและแสดงว่าคุณมีสิทธิตามกฎหมาย จริยธรรม และสิทธิอื่น ๆ ทั้งหมดที่จำเป็นในการให้สิทธิ Floryday ในส่วนที่ 7 นี้;

(ค) คุณรับทราบและยอมรับว่า Floryday จะมีสิทธิ์ (แต่ไม่ใช่ข้อบังคับ) ภายใต้ดุลพินิจของ Floryday เพื่อปฏิเสธที่จะเผยแพร่ หรือนำออก หรือเพื่อบล็อกการเข้าถึงเนื้อหาใด ๆ ที่คุณให้ไว้ ตลอดเวลาและด้วยเหตุผลใดก็ตามโดยไม่ต้องแจ้งให้คุณทราบล่วงหน้า

9. ข้อผิดพลาดเกี่ยวกับการพิมพ์

แม้ว่า Floryday com จะพยายามให้ข้อมูลผลิตภัณฑ์และราคาอย่างถูกต้อง แต่อาจเกิดข้อผิดพลาดเกี่ยวกับราคาหรือข้อผิดพลาดในการพิมพ์ได้ Floryday com ไม่สามารถยืนยันราคาของสินค้าได้จนกว่าคุณจะสั่งซื้อ ในกรณีที่มีการระบุสินค้าในราคาที่ไม่ถูกต้องหรือมีข้อมูลที่ไม่ถูกต้องเนื่องจากมีข้อผิดพลาดในการกำหนดราคาหรือข้อมูลผลิตภัณฑ์ Floryday com จะมีสิทธิในการปฏิเสธหรือยกเลิกคำสั่งซื้อที่วางไว้จากดุลยพินิจของบริษัทแต่เพียงผู้เดียว ในกรณีที่สินค้ามีราคาผิดพลาด Floryday com อาจขึ้นอยู่กับดุลพินิจของเราที่จะติดต่อคุณเพื่อขอคำแนะนำหรือยกเลิกคำสั่งซื้อของคุณและแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับการยกเลิกดังกล่าว

10. การกำหนดราคาในสกุลเงินต่างประเทศ

การกำหนดราคาของผลิตภัณฑ์ที่ขายโดย Floryday com ขึ้นอยู่กับตัวเลขที่คำนวณด้วยสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ (US$) ราคาที่แสดงในสกุลเงินอื่น ๆ จะถูกแปลงจากสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯตามอัตราการแปลงค่าเงินที่เป็นปัจจุบันที่สุด เนื่องจากค่าสกุลเงินมีความผันผวน ราคาที่แสดงในสกุลเงินอื่นที่ไม่ใช่ของสหรัฐอเมริกาในเว็บไซต์ นอกเหนือจากในหน้าผลิตภัณฑ์แต่ละหน้าอาจไม่เป็นปัจจุบันที่สุด พื้นที่ของเว็บไซต์ที่สกุลเงินไม่ใช่สกุลเงินของสหรัฐฯอาจไม่ถูกต้องรวมถึง แต่ไม่จำกัดเฉพาะ ป้ายโฆษณาส่งเสริมการขาย หน้าส่งเสริมการขาย และข้อมูลในหน้าหมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ ราคาที่แสดงในหน้าผลิตภัณฑ์แต่ละชิ้นโดยไม่คำนึงถึงสกุลเงินคือราคาปัจจุบันที่คุณต้องจ่ายให้กับ Floryday com โดยไม่รวมค่าจัดส่ง

11. การชดใช้ค่าเสียหาย

คุณตกลงที่จะชดใช้ค่าเสียหายและไม่ทำความเสียหายต่อ Floryday และผู้แทน บริษัทในเครือ บุคคลที่เกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ พนักงานบริษัท ผู้บริหาร พนักงาน ตัวแทน ผู้รับเหมาอิสระ ผู้ลงโฆษณา คู่ค้า และผู้ร่วมสร้างแบรนด์ของ Floryday จากการเรียกร้องหรือความต้องการใด ๆ รวมทั้งค่าธรรมเนียมทางกฎหมายที่สมเหตุสมผลที่อาจเกิดขึ้นจากบุคคลที่สามอันเกิดขึ้นจากการกระทำหรือการเชื่อมต่อกับ Floryday com หรือบริการ การให้เนื้อหาเนื้อหา การละเมิดข้อตกลงและเงื่อนไขฉบับนี้หรือการละเมิดใด ๆ จากคุณในสิทธิของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลอื่น

12. ข้อจำกัดความรับผิดชอบในการรับประกัน

คุณเข้าใจและตกลงว่าการที่คุณใช้บริการหรือเนื้อหาใด ๆ ของ Floryday com และ ZC HOLDING (HK) LIMITED ที่จัดเตรียมไว้ ("บริการ") เป็นความเสี่ยงของคุณเอง บริการและเนื้อหาถูกจัดให้แก่คุณ "ตามสภาพ" และ Floryday ปฏิเสธการรับประกันทั้งหมดไม่ว่าจะโดยนัยหรือโดยชัดแจ้ง รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ การรับประกันความสามารถในการขาย ความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ และการไม่ละเมิด

Floryday ไม่รับประกันใด ๆ ไม่ว่าจะโดยนัยหรือโดยชัดแจ้งว่าส่วนใดส่วนหนึ่งและของบริการจะไม่ถูกระงับ ปราศจากข้อผิดพลาด ปราศจากไวรัส ตรงเวลา ปลอดภัย ถูกต้อง เชื่อถือได้ หรือมีคุณภาพ ไม่ได้รับการรับประกันโดยนัยหรือโดยชัดแจ้งว่าเนื้อหาใด ๆ มีความปลอดภัยในทุกรูปแบบสำหรับการดาวน์โหลด คุณเข้าใจและตกลงว่า Floryday และผู้มีส่วนร่วมในการให้บริการไม่ได้ให้คำแนะนำอย่างมืออาชีพในเรื่องใด ๆ และคำแนะนำใด ๆ หรือข้อมูลอื่น ๆ ที่ได้รับผ่านทาง Floryday com จะถูกใช้งานบนความเสี่ยงของคุณเองและ Floryday com จะไม่รับผิดชอบในทางใด ๆ

เขตอำนาจศาลบางแห่งอาจไม่อนุญาตให้มีการสละสิทธิในการรับประกันโดยนัยและคำแถลงบางประการในข้อจำกัดความรับผิดชอบข้างต้นอาจไม่สามารถใช้กับคุณได้ในแง่ของการรับประกันโดยนัย ข้อตกลงและเงื่อนไขอื่น ๆ จะยังคงมีผลบังคับใช้ได้

13. ข้อจำกัดความรับผิด

คุณเข้าใจและยอมรับว่าบรรณาธิการเว็บไซต์จะไม่รับผิดต่อความความสูญเสียหรือความเสียหายโดยทางตรง ทางอ้อม อุบัติเหตุ ต่อเนื่อง พิเศษ ที่อาจเกิดขึ้นได้ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ ความเสียหายที่อาจทำให้สูญเสียผลกำไร ชื่อเสียง การใช้งาน ข้อมูล หรือความสูญเสียที่จับต้องไม่ได้อื่น ๆ ได้ (แม้ว่า Floryday ได้รับทราบถึงโอกาสที่จะเกิดความเสียหายดังกล่าว) ซึ่งเป็นผลมาจาก (I) การใช้บริการ หรือการไม่สามารถใช้บริการได้ (II) ค่าใช้จ่ายในการได้รับสินค้าทดแทนและ/หรือบริการที่เกิดจากการดำเนินการใด ๆ ที่เกิดขึ้นผ่านบริการ (III) การเข้าถึงหรือการเปลี่ยนแปลงการโอนข้อมูลของคุณที่ไม่ได้รับอนุญาต (IV) การแจ้งเตือนบุคคลที่สามใด ๆ หรือการดำเนินการบุคคลที่สามใด ๆ ที่ใช้บริการหรือ (V) เรื่องอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการบริการ

ในเขตอำนาจศาลบางแห่งไม่อนุญาตให้จำกัดความรับผิด และดังนั้นข้อจำกัดดังกล่าวอาจไม่ใช้บังคับกับคุณ

14. การสงวนสิทธิ

Floryday สงวนสิทธิทั้งหมดของ Floryday ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า สิทธิบัตร ความลับทางการค้า และสิทธิในทรัพย์สินอื่นใดที่ Floryday อาจมีต่อ Floryday com เนื้อหาของ และสินค้าและบริการที่อาจมีให้ การใช้งานสิทธิและทรัพย์สินของ Floryday ต้องได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Floryday ก่อน ในการให้บริการกับคุณ Floryday ไม่ได้มอบใบอนุญาตหรือสิทธิโดยนัยหรือโดยชัดแจ้งใด ๆ และคุณจะไม่มีสิทธิในการใช้ Floryday com ในเชิงพาณิชย์หรือให้บริการโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Floryday เสียก่อน

15. การแจ้งการละเมิดลิขสิทธิ์

หากคุณเชื่อว่าสินทรัพย์ของคุณถูกใช้งานในรูปแบบใด ๆ ที่อาจถือเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์หรือเป็นการละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของคุณ คุณอาจติดต่อตัวแทนด้านลิขสิทธิ์ของ Floryday com ผ่านทางอีเมลที่ service@Floryday.com.

16. อนุญาโตตุลาการ

ในกรณีที่คู่พิพาทไม่สามารถระงับข้อพิพาทได้ภายใน 30 วันหลังจากเกิดข้อพิพาทดังกล่าว พวกเขาตกลงที่จะยื่นข้อพิพาทดังกล่าวต่อศูนย์อนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศของฮ่องกง ("HKIAC") เพื่อดำเนินกระบวนพิจารณาโดยอนุญาโตตุลาการซึ่งจะต้องเป็นไปตามเวลาในการยื่นคำร้องต่ออนุญาโตตุลาการ คำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการถือเป็นที่สิ้นสุดและมีผลผูกพันทั้งสองฝ่าย สำหรับการทำธุรกรรมในสหภาพยุโรปข้อพิพาทจะใช้กับกฎหมายฝรั่งเศส

17. ข้อมูลเบ็ดเตล็ด

(i) ในกรณีที่บทบัญญัติใด ๆ ในข้อตกลงและเงื่อนไขฉบับนี้ถือว่าขัดต่อกฎหมายโดยการบัญญัติกฎหมายที่มีเขตอำนาจศาลเหนือคู่สัญญา ข้อกำหนดดังกล่าวจะได้รับการตีความเพื่อสะท้อนความตั้งใจเดิมของคู่สัญญาตามกฎหมายที่บังคับใช้และส่วนที่เหลือของข้อตกลงและเงื่อนไขนี้จะยังคงมีผลบังคับใช้ (ii) การที่คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ยืนยันสิทธิใด ๆ ภายใต้ ข้อตกลงและเงื่อนไขเหล่านี้จะไม่ถือว่าเป็นการสละสิทธิของบุคคลนั้นและสิทธิดังกล่าวจะยังคงมีผลบังคับใช้อย่างสมบูรณ์ (iii) คุณยอมรับว่าการเรียกร้องหรือกรณีใด ๆ เกี่ยวกับ Floryday com หรือบริการของบริษัทจะต้องถูกยื่นเรื่องภายในหนึ่งปีหลังจากการเรียกร้องหรือสาเหตุดังกล่าว หรือการเรียกร้องหรือสาเหตุดังกล่าวจะถูกยกเลิกตลอดไปโดยไม่คำนึงถึงข้อขัดแย้งกฎหมายใด ๆ (iv) Floryday com อาจกำหนดสิทธิและข้อผูกพันของ Floryday ภายใต้ ข้อตกลงและเงื่อนไขเหล่านี้ ในกรณีนี้ Floryday จะได้รับการปลดปล่อยจากข้อผูกพันเพิ่มเติมใด ๆ

 

 
0

แชทสดตอนนี้

ลงชื่อเข้าใช้ด้วย Facebook

คุณลงชื่อเข้าใช้ Facebook และคุณมีสิทธิ์เข้าสู่ระบบ Floryday

กำลังเข้าสู่ระบบ Floryday โปรดรอ...

การผูกกล่องจดหมาย

บัญชีของคุณต้องการการผูกอีเมล

ลงชื่อเข้าใช้ด้วย Google

คุณลงชื่อเข้าใช้ Google และคุณมีสิทธิ์เข้าสู่ระบบ Floryday

กำลังเข้าสู่ระบบ Floryday โปรดรอ...

*วันเกิด(สำหรับของขวัญพิเศษ):
ลงทะเบียนและ
รับส่วนลด 5%
  • *วันเกิด(สำหรับของขวัญพิเศษ):
มีบัญชีแล้วหรือยัง  ลงชื่อเข้าใช้