UYGULAMAYI İNDİRİN VE % 15 İNDİRİM ALIN KOD: UYGUN
12

HÜKÜMLER VE KOŞULLAR


 

Bu hükümler ve koşullar  www.floryday.com  (“İnternet Sitesi”)nin tüm ziyaretçiler tarafından kullanımı hususlarını yönetmektedir. Bu itibarla, Bu Hükümler ve Koşullar, sitenin kullanıcısı olarak sizinle ("siz" veya "kullanıcı") ZC HOLDING (HK) LIMITED (bundan böyle ZC olarak anılacaktır) ve/veya elemanları ("toplu olarak" ZC "," bize "," biz "veya" bizim ") (" floryday.com "," Sitesi ") arasında bağlayıcı bir sözleşme oluşturmaktadır. Siteyi kullanarak, kullanımınız sırasında Kullanım Hükümlerini ve Koşullarını ve herhangi bir ekleme veya değişiklikleri her zaman kabul etmektesiniz. Bu sebeple, İnternet Sitesi'ni kullanmadan önce bu Hükümler ve Koşulları dikkatle okumanızı rica ederiz. Bu Hükümler ve Koşulların sizinle bizim aramızda gizli bir ilişki oluşturmadığını lütfen unutmayın.

Siteyi kullanımınız aynı zamanda Gizlilik Politikamıza tabidir. Bu nedenle, lütfen İnternet Sitesi'ni kullanmadan önce Gizlilik Politikasını dikkatlice gözden geçirin. Bu Hükümler ve Koşullardaki hükümler ile Gizlilik Politikası içerisindeki hükümler arasında herhangi bir çelişki olması durumunda, Gizlilik Politikası hükümleri uygulanacaktır.

Avrupa Birliği içerisinde bir ülkede ikamet ediyorsanız, bu hükümler sizinle ZC arasındaki bir anlaşmadır. Bu anlaşma uyarınca, malların ve / veya hizmetlerin satın alınmasında kullanılan ödeme yönteminin türüne bağlı olarak, mallar ve / veya hizmetler ZC vasıtasıyla teslim edilecektir. Başka herhangi bir ülkede ikamet ediyorsanız, bu şartlar sizinle ZC arasındaki bir anlaşmadır ve mallar ve / veya hizmetler ZC tarafından doğrudan teslim edilecektir.

1. Hizmet Şartlarının Kabul Edilmesi ve Değişiklikler

Floryday.com'u her kullandığınızda veya eriştiğinizde, size bildirimde bulunmak suretiyle veya bildirimde bulunmaksızın zaman zaman değiştirilen bu Hükümler ve Koşullara bağlı kalmayı kabul etmektesiniz. Buna ek olarak, Floryday.com'da bulunan ya da Floryday.com tarafından erişilen belirli bir hizmeti kullanıyorsanız, söz konusu hizmetlere uygulanabilir kurallara ya da yönergelere tabi olacaksınız ve bunlar, Hizmet Şartlarına referans olarak dâhil edilecektir. Lütfen, bu Hükümler ve Koşullar'da yer alan sitenin Gizlilik Politikasını okuyun.

2. Floryday'in hizmeti

Floryday.com ile Floryday.com üzerinden ve vasıtasıyla sağlanan hizmetler "OLDUĞU GİBİ" temelinde sağlanmaktadır. Floryday’in Floryday.com'u sağlama ve hizmetlerini değiştirme veya durdurma hakkını saklı tuttuğunu ve sağladığınız verilerin geçici veya kalıcı olarak, herhangi bir zamanda, önceden bildirimde bulunulmaksızın ve size karşı herhangi bir yükümlülüğü olmaksızın kaldırma hakkına sahip olduğunu kabul etmektesiniz. Floryday, zamanlamadan, bilginin kaldırılmasından, bilginin saklanamamasından, bilginin yanlışlığından veya yanlış bilgi sunumundan sorumlu veya yükümlü tutulamaz.

3. Sorumluluklarınız ve kayıt yükümlülükleriniz

Floryday.com'u veya belirli bölümlerini kullanabilmek için Floryday.com'da bir kullanıcı hesabına kaydolmanız gerekebilir; bu durumda, talep edildiğinde doğru bilgileri vermeyi kabul etmektesiniz ve - bir kullanıcı hesabına uygunluk için asgari bir yaş gerekiyorsa - en azından gerekli yaşta olduğunuzu taahhüt etmektesiniz. Bir kullanıcı hesabına kaydolarak, bu sitenin, Floryday tarafından yapılan ve burada yayınlanan herhangi bir değişiklik de dâhil olmak üzere, Hükümler ve Koşullarını açıkça kabul etmiş olmaktasınız.

4. Gizlilik politikası

Sitenin toplayabileceği kayıt verileri ve kişiyi tanımlayıcı diğer bilgiler, Floryday’in Gizlilik Politikası hükümlerine tabidir.

5. Kaydolma ve şifre

Şifrenizin gizliliğini korumak sizin sorumluluğunuzdadır ve sizin tarafınızdan yetki verilmesine veya verilmemesine bakılmaksızın, kullanıcı hesabınızın ve / veya kullanıcı adınızın tüm kullanımından siz sorumlusunuz. Floryday'e kullanıcı hesabınızın, kullanıcı adınızın veya şifrenizin izinsiz kullanımı hakkında derhal bilgi vermeyi kabul etmektesiniz.

6. Geri ödeme politikası

Herhangi bir sebepten dolayı satın aldığınız üründen memnun değilseniz, değişim veya para iadesi için makbuz tarihinden itibaren 14 gün içinde lütfen bize ulaşın: service@floryday.com. Ürünler orijinal durumlarında olmalı, giyilmemiş, yıkanmamış, değiştirilmemiş, zarar görmemiş ve orijinal etiketler takılı olmalıdır.

7. Davranışınız

Metin, yazılım, kod, müzik veya ses, fotoğraf ya da grafik, video ya da diğer materyallerin ("içerik") her türlü bilgi ya da verinin kamuya açık ya da özel olarak hazırlanmış olmasının söz konusu içeriği sağlayan kişi veya kullanıcı hesabını kullanan kişinin yalnızca kendi sorumluluğunda olacağını kabul etmektesiniz. Floryday.com'un sizi uygunsuz veya rahatsız edici içeriğe maruz bırakabileceğini kabul etmektesiniz. Floryday.com’da ne görüntülenen içerik için ne de hata veya eksiklik için hiçbir şekilde, Floryday sorumlu değildir.

Floryday.com'u veya sağlanan herhangi bir hizmeti kullanarak şunları açıkça kabul etmektesiniz:

(a) Kanunsuz; yasadışı; tehdit eden; zararlı; küfürlü; taciz eden; rahatsızlık veren; haksız; küçük düşürücü; iftira içeren; kaba; müstehcen; saldırgan; sakıncalı; pornografik; Floryday.com'un veya sunulan herhangi bir hizmetin çalışmasına müdahale etmek veya bozmak için tasarlanmış; bir virüs içeren veya diğer yıkıcı veya zararlı programlama rutini içeren; hukuki veya cezai sorumluluk doğuran; veya geçerli bir yerel, ulusal veya uluslararası hukuku ihlal eden herhangi bir içerik sağlamayacaksınız veya bu anlama gelebilecek davranışta bulunmayacaksınız;

(b) Herhangi bir kişi veya kuruluşla olan ilişkinizi saptırmayacak veya taklit etmeyeceksiniz; sağladığınız içeriğin menşeini tahrif etmeyecek veya başka yollarla gizlemeye çalışmayacaksınız;

(c) Diğer kullanıcılar hakkında herhangi bir bilgi toplamayacak veya saklamayacaksınız;

(d) Floryday.com'un içeriğini veya hizmetini ticari bir şekilde veya önemsiz posta, spam, zincir mektuplar, piramit şemaları veya herhangi bir başka biçimde yetkilendirilmemiş reklam veya ticaret olarak kullanmayacak veya sağlamayacaksınız; Floryday’in yazılı izni olmaksızın herhangi bir hizmeti veya içeriği tanıtmak veya işletmek için Floryday.com'u kullanmayacaksınız;

(e) Floryday’in hukuki veya cezai olarak sorumlu tutulmasına neden olabilecek herhangi bir içeriği veya herhangi bir yerel, ulusal veya uluslararası hukukun ihlali olarak addedilebilecek herhangi bir içerik - bunlarla sınırlı olmamakla birlikte - telif hakları, ticari markalar, patentler veya ticari sırları içeren içeriği, sağlamayacaksınız.

8. Floryday.com'a içerik gönderme

Floryday.com'a herhangi bir içerik sağlayarak:

(a) Floryday'e, kullanmak, görüntülemek, çoğaltmak, değiştirmek, uyarlamak, yayınlamak, dağıtmak, gerçekleştirmek, teşvik etmek, arşivlemek, tercüme etmek ve kısmen veya tamamen, türev çalışmalar ve derlemeler yapmak için dünya çapında, telifsiz, sürekli, münhasır olmayan bir hak ve lisans (herhangi bir ahlaki hak veya diğer gerekli haklar dâhil olmak üzere) vermeyi kabul etmektesiniz. Bu lisans, hüküm zamanında bilinen veya bilahare geliştirilen herhangi bir biçim, medya ve teknolojiler için geçerli olacaktır;

(b) Floryday’e bu Bölüm 7'de belirtilen lisansın verilmesi için gerekli olabilecek tüm yasal, ahlaki ve diğer haklara sahip olduğunuzu garanti ve beyan etmektesiniz;

(c) Floryday’in, sizin tarafınızdan sağlanan herhangi bir içeriği Floryday’in takdirine bağlı olarak, herhangi bir zamanda ve herhangi bir nedenden dolayı, bildirimde bulunarak veya bildirimde bulunmaksızın herhangi bir içeriği yayımlamayı reddetme veya kaldırma veya bunlara erişimi engelleme hakkına sahip olacağını (ancak zorunluluk olmadığını) tanır ve kabul edersiniz.

9. Yazım Hataları

Floryday.com doğru ürün ve fiyatlandırma bilgileri sağlamaya çalışırken, fiyatlandırma veya yazım hataları olabilir. Floryday.com, siparişiniz bitene kadar bir ürünün fiyatını onaylayamaz. Bir ürünün hatalı bir fiyata listelenmesi veya fiyat veya ürün bilgilerinde hata nedeniyle yanlış bilgi verilmesi durumunda Floryday.com, kendi takdirimize bağlı olarak söz konusu öğe için verilen siparişleri reddetmek veya iptal etme hakkına sahiptir. Bir ürünün yanlış fiyatlandırılması durumunda, Floryday.com, kendi takdirimizle, talimatlar için sizinle iletişime geçebilir veya siparişinizi iptal edebilir ve bu iptali size bildirebilir.

10. Farklı Para Birimlerinde Fiyatlandırma

Floryday.com tarafından satılan ürünlerin fiyatlandırması ABD Doları (ABD $) cinsinden hesaplanan rakamlara dayanmaktadır. Diğer para birimlerinde gösterilen fiyatlar, en güncel dönüşüm oranlarına göre ABD Doları'na dönüştürülmektedir. Dalgalanan para birimi değerleri nedeniyle, tek ürün sayfasında değil ama sitede ABD dışı birimlerde gösterilen fiyatlar en güncel fiyatlar olmayabilir. Sitede ABD dışı para birimi bulunan ve hatalı olabilecek yerler tanıtım afişleri, promosyon sayfaları ve ürün kategorisi sayfalarında yer alanlar olabilir ancak bunlarla sınırlı değildir. Tek bir ürün sayfasında, döviz cinsinden bağımsız olarak görüntülenen fiyat, kargo hariç Floryday.com'a ödemekle yükümlü olduğunuz geçerli fiyattır.

11. Zararın Karşılanması

Davranışınız veya Floryday.com'a veya hizmetleriyle bağlantınız, içeriğinizin sağlanması, bu Hüküm ve Koşulları ihlal etmeniz veya başka bir kişinin ya da şahsın haklarını ihlal ettiğinize bağlı olarak ortaya çıkabilecek durumlarda, Floryday ve Floryday’in temsilcilerini, yan kuruluşlarını, ilişkili taraflarını, memurlarını, müdürlerini, çalışanlarını, aracılarını, bağımsız yüklenicilerini, Reklam verenlerini, ortaklarını ve marka ortaklarını, makul yasal ücretler de dahil olmak üzere herhangi bir talepten ya da herhangi bir üçüncü şahıs tarafından açılmış talepten zararsız kılmayı, zararlarını tazmin etmeyi kabul etmektesiniz.

12. Garantilerin Feragatnamesi

FLORYDAY.COM'UN VE ZC HOLDING (HK) LIMITED TARAFINDAN SAĞLANAN HERHANGİ BİR HİZMET VEYA İÇERİĞİN KULLANILMASININ ("HİZMET") KENDİ RİSKİNİZDE OLDUĞUNU ANLAMAKTA VE KABUL ETMEKTESİNİZ. HİZMET VE İÇERİK SİZE "OLDUĞU GİBİ" SAĞLANMAKTADIR VE FLORYDAY, PAZARLANABİLİRLİK, BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK VE İHLAL ETMEME DÂHİL ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK ÜZERE, ZIMNİ VEYA AÇIK OLAN HER TÜR GARANTİYİ AÇIKÇA REDDEDER.

FLORYDAY HİZMETİNİN HERHANGİ BİR BÖLÜMÜNÜN KESİNTİSİZ, HATASIZ, VİRÜSSÜZ, ZAMANINDA, GÜVENLİ, DOĞRU, GÜVENİLİR VEYA HERHANGİ BİR KALİTEDE OLACAĞINI AÇIKÇA VEYA ZIMNEN GARANTİ ETMEMEKTE VEYA HERHANGİ BİR İÇERİĞİN HERHANGİ BİR ŞEKİLDE İNDİRME İÇİN GÜVENLİ OLACAĞINI AÇIKÇA VEYA ZIMNEN GARANTİ ETMEMEKTEDİR. FLORYDAY VEYA HERHANGİ BİR PROFESYONEL DANIŞMANLIK SAĞLAYAN HİZMETTEKİ HERHANGİ BİR KATILIMCI, FLORYDAY.COM ARACILIĞIYLA ELDE EDİLEN HERHANGİ BİR BİLGİYİ KULLANMANIN SADECE KENDİ RİSKİNİZDE OLDUĞUNU VE FLORYDAY'İN HERHANGİ BİR ŞEKİLDE SORUMLU TUTULMAYACAĞINI ANLAMIŞSINIZDIR VE AYNI FİKİRDESİNİZ.

Bazı ülkeler, zımni garantilerin reddedilmesine izin vermeyebilir ve zımni garantiler açısından yukarıdaki sorumluluk reddi beyanındaki bazı ifadeler sizin için geçerli olmayabilir; diğer hükümler ve koşullar buna rağmen uygulanabilir olmaya devam etmektedir.

13. Sorumluluğun Sınırlandırılması

SİTE EDİTÖRÜNÜN DOĞRUDAN, DOLAYLI, ÖZEL, ARIZİ, RIZASIYLA VEYA İBRET OLARAK ZARARDAN SORUMLU OLMAYACAĞINI ANLAMAKTA VE KABUL ETMEKTESİNİZ. BU İSE BUNLARLA SINIRLI OLMAMAKLA BİRLİKTE ŞUNLARI İÇERİR: KAR KAYBINDAN DOĞAN ZARARLAR, İYİ NİYET, KULLANIM, VERİ VEYA DİĞER FİZİKSEL OLMAYAN KAYIPLAR (BÖYLE ZARARLARIN İHTİMALİNDEN FLORYDAY BİLGİLENDİRİLMİŞ OLSA BİLE) GERÇEKLEŞME NEDENİ İSE ŞUNLAR OLABİLİR: (I) HİZMETLERİN KULLANILMASINDAN VEYA KULLANILAMAMASINDAN KAYNAKLANAN (II) İKAME MAL ELDE ETME GİDERLERİ VE/VEYA SİSTEM İÇİNE GİRİLEN HERHANGİ BİR ALIŞVERİŞTEN KAYNAKLANAN HİZMETLER, (III) VERİ İLETİMİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ VEYA YETKİSİZ BİR ŞEKİLDE GİRİLMESİ, (IV) ÜÇÜNCÜ ŞAHISLARIN BEYANLARI VEYA HİZMETİ KULLANAN HERHANGİ BİR ÜÇÜNCÜ ŞAHSIN DAVRANIŞI VEYA (V) HİZMETLE İLGİLİ HERHANGİ DİĞER KONULAR.

Bazı ülkelerde, sorumluluğu sınırlandırmaya izin verilmemektedir ve bu nedenle, bu sınırlamalar sizin için geçerli olmayabilir.

14. Hakların Korunması

Floryday, Floryday.com'un içeriği ve içeriği ile ilgili sağlanan mal ve hizmetler ile ilgili tüm telif hakları, ticari markalar, patentler, ticari sırlar ve diğer tüm mülkiyet hakkı da dahil olmak ancak bunlarla sınırlı kalmayacak şekilde Floryday’in tüm haklarını saklı tutar. Floryday’in haklarını ve mülkiyetini kullanmak Floryday’in önceden yazılı onayını gerektirir. Floryday, hizmetleri size elverişli hale getirerek size herhangi bir ima veya açık olarak lisans veya haklar vermemektedir ve önceden yazılı izni olmadan Floryday.com'u veya Floryday’in hizmetlerini ticari olarak kullanma hakkına sahip değilsiniz.

15. Telif hakkı ihlali bildirimi

Mülkünüzün bir telif hakkı ihlali veya fikri mülkiyet haklarınızın ihlali olarak değerlendirilebilecek herhangi bir şekilde kullanıldığına inanıyorsanız, Floryday’in telif hakkı temsilcisine aşağıdaki adresten e-posta yoluyla ulaşabilirsiniz: service@floryday.com.

16. Arabuluculuk

Taraflar, anlaşmazlığın meydana gelmesinden sonraki 30 gün içinde anlaşmazlığın çözümünde başarısız olduklarında, bu anlaşmazlıkları, başvurma zamanındaki hakemlik kurallarına uygun olarak yürütecek olan Hong Kong Uluslararası Tahkim Merkezi'ne ("HKIAC") teslim etmeyi kabul ederler. Tahkim kararı son ve her iki tarafa da bağlayıcıdır.AB'deki işlemler için, anlaşmazlık Fransız yasalarına uygulanacaktır.

17. Diğer bilgiler

(i) İşbu Hüküm ve Koşulların herhangi bir hükmünün taraflar üzerinde yargı yetkisine sahip bir mahkeme tarafından mevzuata aykırı olduğu düşünülürse, söz konusu hüküm tarafların asıl niyetlerini ilgili yasalara uygun olarak yansıtacak ve işbu Hüküm ve Koşulların geri kalan kısmı geçerli ve kullanılabilir kalacaktır; (ii) Taraflardan herhangi birinin bu İşbu Hüküm ve Koşullar uyarınca herhangi bir hak beyan etmemesi, söz konusu tarafın hakkından feragat etmesi olarak görülmez ve söz konusu hak tam olarak yürürlükte ve geçerli kalır; (iii) Floryday.com'a veya hizmetlerine ilişkin herhangi bir hak talebinin veya davanın, bu talep veya nedenin ortaya çıkmasından sonra bir (1) yıl içerisinde açılmasını kabul etmiş sayılırsınız veya söz konusu talep veya sebep, aksi mevzuata bakılmaksızın sonsuza dek önlenir; (iv) Floryday, Floryday’in bu Hüküm ve Koşullar kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini devredebilir; bu durumda, Floryday herhangi bir zorunluluktan kurtulacaktır.

0

Hemen Canlı Sohbet

Facebook ile oturum açın

Facebook'ta oturum açtınız ve Floryday'de oturum açmaya yetkiniz oldu.

Floryday'de oturum açılıyor, lütfen bekleyin...

Gelen Kutusu Eşleştirme

Hesabınız için e-posta eşleştirme gerekli

Google ile oturum açın

Google'ta oturum açtınız ve Floryday'de oturum açmaya yetkiniz oldu.

Floryday'de oturum açılıyor, lütfen bekleyin...

*Doğum günü(özel hediye için):
KAYIT OLUN &
%5 INDIRIM KAZANIN
  • *Doğum günü(özel hediye için):
Zaten bir hesabınız var mı?  Giriş Yap